Vad kostar språkgranskning?

Du behöver välja vilken nivå på granskning du vill ha för din text. Examinerade språkkonsulter brukar dela in textgranskning i fyra nivåer, från korrekturläsning till omarbetning. Nedan beskriver vi innehåll och vanlig tidsåtgång för respektive nivå. Expressiva debiterar per arbetad timme, så tidsåtgången är grunden för totalpriset.

Ofta får vi en beställning av korrekturläsning, men ser direkt att texten skulle bli betydligt mer effektiv om vi fick utrymme att göra en mer ordentlig kvalitetsgranskning av textens språk och struktur, för att texten ska fylla sina syften.

Nivå 1. Korrekturläsning. Vi bearbetar 2 000–3 000 ord per timme, dvs. 6–10 sidor per timme. Vi rättar språkliga fel i

 • stavning
 • böjning
 • avstavning
 • kommatering
 • meningsbyggnad, till exempel syftningsfel.

 

Nivå 2. Språkgranskning. Vi bearbetar 700–1 500 ord per timme, dvs. 2–4 sidor per timme. Vi gör texten mer effektiv och begriplig, med hänsyn till läsarna och textens syften. Utöver korrekturläsning ser vi till att

 • meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt
 • ordvalet är lämpligt för målgruppen
 • stilen och tonen passar
 • sambanden och sammanhanget är tydliga.

 

Nivå 3. Redigering. Vi bearbetar 1–3 sidor per timme. Vi ser till bland annat att

 • strukturen är användbar och logisk och synlig
 • rubrikerna är informativa och enhetliga
 • inledningarna är bra ingångar till avsnitten
 • sammanfattningen tydligt bidrar till textens syften.

 

Nivå 4. Omarbetning. För ett material på 20–50 sidor brukar vi bearbeta ungefär 1 sida per timme, men det är oerhört olika. Vi gör en större insats utifrån det material som finns, till exempel

 • ensar språkstilen och upplägget mellan olika kapitel
 • skriver nya delar
 • gör om hela texten (i princip skriver en ny text) för ett nytt syfte, en ny texttyp eller en ny läsargrupp.

 

En normalsida har Times New Roman 12 punkter, enkelt radavstånd och cirka 75 tecken per rad inklusive blanksteg. En normalsida har runt 320 ord.

På samtliga nivåer påverkas tidsåtgången bland annat av texttypen, antalet fel, typen av problem, om vi behöver skriva förklarande kommentarer, och hur ni vill ha resultatet levererat – på papper, i en pdf, som en färdig Wordfil, med synliga ändringar …

Den bästa tidsuppskattningen får du om du skickar texten, eller ett utdrag, som underlag för en offert.

Läs gärna mer om vårt textarbete.

Investera i flera möten kring viktiga texter

Det är ofta bra att ta ett möte före granskningen, där ni får berätta hur texten ska fungera, och ett avstämningsmöte efter ca 10 procent av arbetet då ni får bekräfta att granskningen är på väg åt rätt håll.

Ett arbetsmöte efter redigeringen är ofta ett bra arbetssätt. Där går vi tillsammans igenom förslagen och arbetar oss fram till en version ni är nöjda med. Ett sådant möte, där alla som ska få lämna synpunkter samlas, är normalt betydligt mer tidseffektivt än att skicka olika versioner fram och tillbaka.

Läs gärna mer om klarspråksarbete och språkgranskning i Andreas Nords forskning.

Kommentarerna är stända.