Tillväxtverkets webbar utgår från läsarnas frågor

Expressiva har arbetat med Tillväxtverket i ett år för att förbättra deras webbplatser.

Vi håller utbildningar i att skriva klarspråk för webben. Därefter ger vi stöd i redigeringsarbetet till de sakkunniga och jurister som skriver nya texter. Redigeringsarbetet sker öppet, de omarbetade sidorna publiceras allt eftersom de har redigerats.

Till grund för utvecklingen ligger klarspråksprinciperna. När de sakkunniga skriver om texterna utgår de från läsarnas frågor (se exempel). Hör av dig om du vill veta mer!

Kommentarerna är stända.