Textgranskning i dialog – effektivt arbete och bättre resultat

När det gäller viktiga, prioriterade texter är du som skribent välkommen att arbeta i nära dialog med oss, för bästa stöd och ett resultat som alla kan vara riktigt nöjda med. Förslag på upplägg för denna typ av textgranskning:

  1. Skicka ett tidigt utkast på struktur och innehåll, tillsammans med en kommentar om textens syfte och läsare, så kan vi bidra i diskussionen om vad texten ska innehålla och lyfta fram.
  2. Vi hörs på telefon eller Skype och för en diskussion om läsarnas behov, centrala termer med mera.
  3. Skicka texten när du känner dig 70–90 procent klar.
  4. Expressiva återkommer med förslag kring rubriker, inledningar, disposition och övergripande kommentarer kring språket.
  5. Skriv klart texten, med hjälp av våra kommentarer, och skicka det färdiga utkastet till oss.
  6. Vi på Expressiva arbetar igenom texten: korrigerar språkliga misstag samt föreslår tydligare meningsbyggnad och effektivare ord. Vi kan i detta skede även skriva en sammanfattning, eller bearbeta din sammanfattning mer rejält vad gäller innehåll och struktur.
  7. Vi hörs via Skype eller träffas fysiskt och går igenom granskningens viktigaste ändringar. Vid detta tillfälle försöker vi tillsammans komma överens om den slutgiltiga texten.

Vi slutjusterar texten tillsammans

Ett arbetssmöte efter redigeringen är ofta ett bra arbetssätt. Där går vi tillsammans igenom förslagen och arbetar oss fram till en version ni är nöjda med. Ett sådant möte, där alla som ska få lämna synpunkter samlas, är normalt betydligt mer tidseffektivt än att skicka olika versioner fram och tillbaka. Mötet kan gälla en längre text, exempelvis en rapport, eller flera kortare texter, exempelvis till webben.

Välkommen att kontakta oss!

  • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
  • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.