Kunskaper + inspiration

På denna meterlånga sida har du innehållet i de utbildningar vi ofta håller. Om jämlikt språk, beslut, rapporter … om att skriva för webben, intranätet, sociala medier …

Vi sätter gärna ihop ett nytt paket till er, om du vill. Mejla eller ring, så ska du få förslag utifrån dina tankar. 

Just nu går vi och tänker en hel del på följande:

Distanskurser som väcker engagemang och håller alla aktiva, såhär mot slutet av ett ovanligt 2020. Inklusive workshoppar i smågrupper via videolänk, som vi håller hos Kundo. Och samskrivning i digitala verktyg, som googledokument, där alla hjälps åt i samma text, och alla ser samma sak samtidigt. Det använder vi i Riksrevisionens kurser.

Textmöten där alla viktiga kompetenser deltar och bidrar: chefer, jurister, sakkunniga och de som har kontakt med kunderna/användarna direkt (handläggare och gärna kundservice). Tillsammans förbättrar vi era viktigaste mallar eller webbtexter. Eller föreskriftsparagrafer som hos Arbetsmiljöverket. När vi går hem är den nya versionen redan förankrad, och kvalitetssäkrad utifrån både språk, bemötande, fakta och juridik. Och samtidigt har alla fått kompetensutveckling. Snacka om tidseffektivt!

 


Effektiva texter med klarspråk – grundkurs, fortsättningskurs

Skriv ännu bättre texter, som ger de effekter du vill ha. Mycket har förändrats i lagkraven och läsandet sedan 2010. Se till att ni – och era texter – följer med i utvecklingen.

 • Stöd läsarna i deras process
 • Svara på läsarnas frågor
 • Var tydlig med vad läsarna ska göra
 • Tänk på ton och tilltal
 • Ge texten en synlig användbar struktur
 • Skriv effektiva rubriker
 • Skriv effektiva meningar
 • Välj rätt ord

 

Skriva för webben

Vi har effektiviserat webbtexter sedan 1999 utifrån läsforskningen. Vilka av era webbtexter kan fungera bättre, bli tydligare och mer effektiva? Vi kan jobba med dem under kursen!

 • Grunderna i klarspråk
 • Så läser folk på webben idag
 • Hur ska texterna se ut i responsiv miljö?
 • Tilltala läsarna med uppmaningar och du kan
 • Använd läsarnas ord
 • Skapa bra läsflöden: Orientera, instruera, motivera, aktivera
 • Skriv bra puffar, länkar och rubriker
 • Skriv effektiva meningar för skärm
 • Tänk på sökmotorn/SEO

 

Klarspråk på kommunwebben

Följ praxis för att få en webb som hjälper så många medborgare som möjligt. De flesta minskar frågorna på telefon med 20–50 procent, när texterna har klarspråkats.

 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i att skriva för webben
 • Att stödja användarens process
 • Att kvalitetssäkra begripligheten och enhetligheten
 • Hantera ansvarsfördelningen mellan förvaltningar
 • Samarbetet mellan sakkunniga och redaktörer

 

Säljande webbtexter som konverterar

Vi kombinerar kunskaper om webb, sälj och text. Om du inte säljer en sak, så säljer du en tanke. Vad vill du att folk ska klicka på?

 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i att skriva för webben
 • Konvertering: vad vill du att läsarna ska göra?
 • Beforskade textprinciper för att övertyga och konvertera
 • Skriv rätt enligt alla buzzwords: awareness, beteendetyper, fudar, uspar, call to action
 • Skriva för att övertyga: balansera etos, patos och logos som de gamla grekerna
 • Argumentationsinventering: hur kan du övertyga dina olika typer av läsare?
 • Tänk på ton och tilltal – fronesis, förtroende

 

Effektiva nyhetsbrev

Skapa engagemang och lojalitet (och sälj!) med relevanta effektiva nyhetsbrev. Varför ska jag öppna och läsa? Vad får jag om jag klickar?

 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i konvertering
 • Skriva rubriker som ger klick
 • Snabbtesta rubriker
 • Journalistisk disposition
 • Storytelling
 • Innehållsmarknadsföring
 • Skriva effektiva länkar

 

Skriva för sökmotorerna: SEO + klarspråk = sant

Din text är helt värdelös om ingen hittar den. Sökmotorn är också en viktig läsare. Hur ofta googlar du dina egna saker och granskar vad du får upp?

 • Grunderna i klarspråk
 • Inventera nyckelfraser och nyckelord
 • Tekniska förutsättningar för sökträffar
 • Övning: formulera bra SEO-texter
 • Bra och dåliga SEO-strategier

 

Effektiva instruktioner, manualer, rutiner

Redan de gamla grekerna visste hur man får folk att göra som man vill.

 • Grunderna i klarspråk
 • Användarens perspektiv
 • Principerna teknikförklaring, teknikmotivering, uppmaning
 • Användbar disposition
 • Att möta flera olika lärstilar i samma text
 • Populärvetenskapliga pedagogiska grepp
 • Effektiva meningar

 

Effektiva intranät

Ser ni inte träden för all skog? Förbättra intranätet utifrån användarnas behov, med hjälp av bra struktur och bra texter.

 • Kartläggning av användarnas behov
 • Effektkartläggning
 • Användarstudier
 • Användningstester
 • Olika tekniklösningar – konventionella och experimentella
 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i att skriva för webben
 • Grunderna i att skriva effektiva instruktioner

 

Effektiva gränssnittstexter, mikrocopy, hjälptexter

Bra ledtexter gör användaren nöjd. Så skriver ni dem.

 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i att skriva för webben
 • Grunderna i att skriva effektiva instruktioner
 • Tänk på ton och tilltal

 

Skriva i sociala medier / chatt / kundservice / Kundoforum / e-post

Teknik och lagar utvecklas rasande snabbt. De sociala medierna ger stora möjligheter till god service och nöjda medborgare eller kunder. Vi har arbetat med både företag, myndigheter och kommuner. Våra workshoppar t.ex. hos Kundo brukar väcka många insikter.

 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i att skriva för webben
 • Risker och möjligheter med sociala medier och e-post
 • Goda exempel från företag och myndigheter
 • Att skriva så att svaret passar för fler
 • Tänk på ton och tilltal
 • Disponera effektivt: Trevlig, tydlig, trevlig
 • Skriv effektivt språk
 • Övning: få det sagt på Twitters 140 tecken

 

Skriv engagerande / säljande med berättande, storytelling, bloggar etc.

Det är en utmaning att skapa engagemang, väcka rätt känslor och få läsarna att välja just er. Berättelsen om vilka ni är, och hur ni arbetar, och varför, kan vara ett bra sätt att övertyga läsarna om att välja er.

Kanske är ni en skola som vill locka familjer att söka till er? Kanske är ni en intresseorganisation som vill väcka engagemang i era frågor? Kanske vill ni arbeta med employer branding – en arbetsgivares varumärke gentemot de anställda – för att locka nya medarbetare?

Då kan berättande texter vara ett bra verktyg. Ni kan skriva dem centralt, eller låta medarbetare berätta och reflektera om sitt arbete i en blogg eller andra sociala medier.

Kalla det storytelling om du vill, men redan de gamla grekerna gjorde det. Med oss får ni prova på det i en workshop.

 • Ringa in era läsare och deras frågor, och er själva – vad kan ni berätta om?
 • Berättarkonsten – viktiga grepp och verktyg
 • Tonalitet och språkstil i bloggar och andra sociala kanaler
 • Bloggen som verktyg i arbetet
 • Nyhetsbrev och nyhetstexter som plats för berättandet
 • Berättande i sociala medier som Facebook och Twitter
 • Statiska berättande texter t.ex. på webbplatsen

 

Jämlikt språk – att skriva normkritiskt, jämställt och inkluderande

Vad i språket riskerar att diskriminera människor, på grund av till exempel kön, klassbakgrund eller sexualitet? Hur skriver ni texter som inkluderar och inte exkluderar?

 • Klarspråksgrepp som främjar jämlikhet och inkludering
 • Metoder för att analysera text ur ett normkritiskt perspektiv
 • Att synliggöra diskriminering och ifrågasätta ”självklara” språkliga kategorier
 • Goda exempel – andras framgångsrika arbete för jämlikt och inkluderande språk, till exempel 1177.se och Umo.se.

 

Könsneutrala platsannonser enligt DOs krav

Ni vill anställa de bäst lämpade personerna. Kvinnor tenderar att inte söka till tjänster de uppfattar riktar sig till män.

 • Grunderna i klarspråk
 • Grunderna i jämställt språk
 • Platsannonsers olika syften
 • Risker med platsannonser

 

Skriva utredningar av hög kvalitet

Både korta beslutsunderlag och långa utredningsrapporter ska vara effektiva och användbara, därför ska de bland annat presentera det viktigaste först. Det kräver ofta rejäl redigering.

 • Grunderna i klarspråk
 • Utredningens delar
 • Den viktiga sammanfattningen
 • Kompletterande material
 • Skriv- och utredningsprocessen
 • Läsarstöd och metatext
 • Användbara rubriker
 • Nyckelmeningar
 • Effektiv meningsbyggnad
 • Terminologi och begreppshantering
 • Klassiska och moderna byråkratfällor

 

Klarspråk för jurister och andra sakexperter

Offentliga texter ska vara både korrekta och begripliga. Det bästa sättet är att sitta tillsammans en sakexpert och en språkexpert, och samarbeta fram texten.

 • Grunderna i klarspråk
 • Att skriva för flera olika mottagare
 • Laghänvisa på rätt sätt
 • Effektiv disposition
 • Effektiva rubriker
 • Effektiva meningar och ord
 • Terminologi och begreppshantering
 • Klassiska och moderna byråkratfällor

 

Klarspråk i tillsynsprocessen

Vi har arbetat med inspektörer och deras beslut i både myndigheter och kommuner.

 • Grunderna i klarspråk – att skriva enkelt och begripligt
 • Tydlig skillnad mellan allvarlighetsgrader
 • Effektiv disposition med lagstöd och slutsatser
 • Att skriva för flera olika mottagare
 • Att skriva till utsatta – gör en riskanalys
 • Laghänvisa på rätt sätt
 • Tänk på ton och tilltal

 

Klarspråk i socialtjänsten

Utmaningen är ofta att balansera att skriva professionellt, juridiskt hållbart – men ändå personligt, om något som för mottagarna är mycket privat. Ofta har de en svår situation, och dessutom en lägre vana eller förmåga att läsa myndigheters texter.

 • Grunderna i klarspråk – att skriva enkelt och begripligt
 • Att skriva för flera olika mottagare
 • Tänk på ton och tilltal
 • Att skriva till utsatta – gör en riskanalys
 • Laghänvisa på rätt sätt

 

 

Välkommen att höra av dig, så kan vi diskutera vad ni skulle vilja göra.

Välkommen att kontakta oss!

 • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
 • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.