Webbredaktör Medborgarskolan

”Jag rekommenderar Expressivas utbildningar. Vår kurs var anpassad till vår verklighet, vi kunde styra innehållet i hög grad, konsulten var lätt att ha att göra med och höll en mycket bra och rolig presentation.”