Ekonomistyrningsverket om Expressivas utbildning i samband med att vi tog fram en skrivvägledning och arbetade om texter

”Proffsigt, träffande och inspirerande.”