Sofia Malmgård

Sofia Malmgård

Flerspråkighet, översättning till svenska, språkfrågor och noggrann textgranskning hanteras av erfarna Sofia Malmgård, som har skrivit ”Sveriges språkflora”.

Kontakta Sofia Malmgård
  • översätter till svenska, redigerar, språkgranskar