Kristina Schött

Kristina Schött

Kristina Schött har arbetat i 30 år med andras skrivande och texter, på myndigheter, företag och högskolor. Till vardags återfinns hon i den akademiska världen och är författare till Studentens skrivhandbok. Hon förbättrar också myndighetstexter genom korrläsning och språkgranskning.

 

Kontakta Kristina Schött