Jan Salomonsson

Jan Salomonsson

Jan har engelska som modersmål och sköter våra översättningar till engelska och språkgranskningar av engelsk text. Han har arbetat som översättare i 15 år, med texter inom alla områden från hemelektronik och organisationsteori till populärpsykologi och ekonomisk historia.
Kontakta Jan Salomonsson