Hanna Lundquist

Hanna Lundquist

Hanna är journalist i grunden, med 10 års skrivande arbete bakom sig, ofta om kommunpolitik. Nu är hon även examinerad språkkonsult, med särskilt intresse för värdegrundsarbete i kommunikation, tonalitet, och texter som ger ett gott bemötande. Hon är snabb och stilsäker, och gör texter pedagogiska och användbara. Hanna

  • utbildar i klarspråk och skrivande
  • leder projekt och ger råd kring klarspråksarbete
  • skriver och redigerar, ofta webbtexter
  • språkgranskar och korrekturläser.
Kontakta Hanna Lundquist