Anna Hass

Anna Hass

– Inspirerande föreläsningar och workshoppar
– Webbtexter, beslut, styrdokument, rapporter …
– Myndigheter, kommuner, företag …
– Skrivriktlinjer, tonalitet, konvertering
– Analys, strategi, processer

Kontakta Anna Hass