Anna Hass
utbildare, skribent, strateg 0739-866 667
Anna Antonsson
copy, språkvårdare, utbildare
Maria Hultberg
jurist, utbildare, språkgranskare
Karolin Olsson
språkgranskare, lättläst svenska
Helena Tusås
språkgranskare
språkgranskar, transkriberar, utbildar
skribent, redaktör, utbildare, projektledare
översätter till svenska, redigerar, språkgranskar
workshoppar, utbildar, redigerar
korrekturläsare, språkgranskare
korrekturläsare, språkgranskare
engelska texter, it-text, copy
korrekturläsare, språkgranskare
korrekturläsare, språkgranskare
korrekturläsare, språkgranskare