Personuppgifter och GDPR

 

Hur behandlar Expressiva personuppgifter?

Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver

Expressiva sparar och behandlar bara personuppgifter som vi behöver för vår verksamhet – för att kunna göra det vi ska i våra uppdrag och för att följa lagarna.

Expressiva sparar dina uppgifter, om vi behöver dem för att vi ska kunna ha kontakt med dig. Vi raderar uppgifterna när kontakten är avslutad, om du inte har kommit överens med oss om något annat.

Vi får personuppgifterna från dig

De person­uppgifter vi behandlar är de som du ger till oss, till exempel genom att skriva till oss, be om en offert eller fylla i ett formulär på vår webbplats.

När du beställer något av oss, sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, sparar vi din e-postadress.

Vi har rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för att kunna göra det våra kunder har begärt, för att följa lagar och regler samt för att kunna marknadsföra oss. Vi kan ha följande rättsliga grunder för att behandla dina person­uppgifter:

 • Avtal – när vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja vår del av avtalet när du köper tjänster av oss eller när du deltar i en kurs.
 • Rättslig förpliktelse – när vi måste spara vissa personuppgifter för att följa lagar, till exempel bokförings­lagen.
 • Intresseavvägning – om vi sparar kontakt­uppgifter till tidigare kunder och andra kontaktpersoner inom offentliga verksamheter, för att kunna marknadsföra oss, eftersom vi erbjuder tjänster som under­lättar för dem att följa språk­lagen.
 • Samtycke – när du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi lämnar inte ut dina person­uppgifter i onödan

Expressiva kommer aldrig att sälja dina person­uppgifter till någon annan.

Om vi delar dina person­uppgifter med någon annan så är det bara om vi måste, för att kunna utföra det vi har avtalat med dig, eller om det krävs enligt lagen. Till exempel behöver vi dela vissa personuppgifter med de underkonsulter som arbetar för oss, och med det företag som sköter vår bokföring och deklaration.

När det behövs skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur de får använda personuppgifterna – för att fullfölja de uppdrag som vi har gett dem. Om vi delar dina person­uppgifter med någon, försäkrar vi oss om att de följer lagarna och reglerna om data­skydd.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder. Några exempel: Vi använder system som har inbyggd säkerhet och säkerhetskopiering. Vi granskar regelbundet vem av oss som har åtkomst till vilken information, och ser till att bara de som behöver, kan nå en viss uppgift. Vi har återkommande avstämningar med alla som utför uppdrag åt oss, för att få bekräftat att de arbetar på ett säkert sätt.

Vi raderar uppgifterna när vi inte behöver dem längre

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att vi ska kunna

 • utföra uppdrag och följa upp dem
 • följa lagar och regler
 • ge bra service
 • informera om vår verksamhet.

I varje nyhetsbrev finns en länk för att avsluta prenumerationen. Du kan också mejla oss, om du vill att vi raderar din e-postadress.

Du har rätt att ställa krav på oss

Du kan påverka hur vi behandlar dina person­uppgifter. Du har bland annat rätt att

 • få veta vilka uppgifter vi har om dig
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter
 • invända mot att vi behandlar dina person­uppgifter
 • be att vi för över dina person­uppgifter till en annan aktör
 • få dina uppgifter hos oss raderade (om det inte strider mot lagar eller regler).

Läs mer om dina rättigheter och våra skyldigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se). Du har också rätt att klaga hos dem, om du är missnöjd med hur vi behandlar dina person­uppgifter:  imy@imy.se eller box 8114, 104 20 Stockholm

Om du vill att vi raderar dina person­uppgifter, skriv till oss på kontakt (a) expressiva.se  Vi raderar uppgifterna så fort vi kan, senast inom en månad. Undantag: Vissa uppgifter kan vi inte radera, till exempel om de finns i vår bokföring.

Om du vill avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev, kan du göra det via en länk längst ner i nyhetsbrevet. Då raderas din e-post­adress direkt. Du kan också mejla oss och säga att du vill avsluta prenumerationen.

Skriv eller ring, om du har frågor!

Expressiva AB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av personuppgifter.

Du är alltid välkommen att skriva eller ringa!  kontakt (a) expressiva.se  08-549 00 555