Anna Hass
utbildare, skribent, strateg 0739-866 667
Anna Antonsson
copy, språkvårdare, sociala medier, utbildare
Maria Hultberg
jurist, utbildare, språkgranskare
Karolin Olsson
språkgranskar, skrivhandleder, lättläst svenska
Helena Tusås
språkgranskare
utbildare, redaktör, skribent
språkgranskar, transkriberar, utbildar
skribent, redaktör, utbildare, projektledare
översätter till svenska, redigerar, språkgranskar
workshoppar, utbildar, redigerar
korrekturläser, språkgranskar
engelska texter, it-text, copy
korrekturläser, språkgranskar