Anna Hass
utbildare, skribent, strateg 0739-866 667
Anna Antonsson
copy, språkvårdare, sociala medier, utbildare
Maria Hultberg
jurist, utbildare, språkgranskare
Karolin Olsson
språkgranskare, skrivhandledare
Helena Tusås
språkgranskare
utbildare, redaktör, skribent
språkgranskar, transkriberar, utbildar
skribent, redaktör, utbildare, projektledare
engelska texter, it-text, copy