Öppna utbildningar i höst

Kom på våra öppna utbildningar i höst! Ta med dig en kollega! Om dessa inte passar, hör av dig – vi skräddarsyr gärna en kurs på plats hos er.

Stockholm, 14 september: Utredardagarna – skriv rapporter av hög kvalitet

Göteborg, 24 oktober: Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet – få genomslag med klarspråk

Göteborg, 25 oktober: Klarspråk i socialtjänsten

Stockholm, 1 november: Klarspråk i tillsynsprocessen

Lund, 7 november: Skriv bättre beslut, förelägganden och brev – kurs med workshop

Lund, 8 november: Skriv rapporter av hög kvalitet

Lund, 9 november: Skriva i kundservice och sociala medier

(mer …)

Tips till utredare

Anna Hass föreläser vid Utredardagarna den 14–16 september. Hon intervjuades inför detta och gav bland annat 5 tips till dig som vill nå fram:

(mer …)

Vad kostar språkgranskning?

Du behöver välja vilken nivå på granskning du vill ha för din text. Examinerade språkkonsulter brukar dela in textgranskning i fyra nivåer, från korrekturläsning till omarbetning. Nedan beskriver vi innehåll och vanlig tidsåtgång för respektive nivå. Expressiva debiterar per arbetad timme, så tidsåtgången är grunden för totalpriset.

Ofta får vi en beställning av korrekturläsning, men ser direkt att texten skulle bli betydligt mer effektiv om vi fick utrymme att göra en mer ordentlig kvalitetsgranskning av textens språk och struktur, för att texten ska fylla sina syften.

(mer …)

Öppna utbildningar i vår

Kom på våra öppna utbildningar i vår! Ta med dig en kollega! Om dessa inte passar, hör av dig – vi skräddarsyr gärna en skrivkurs eller klarspråkskurs på plats hos er.

Göteborg 1 mars: Klarspråk i socialtjänsten – att skriva både mänskligt och korrekt. Kurs med workshop.

Stockholm 8 mars: Klarspråk i socialtjänsten – att skriva både mänskligt och korrekt. Kurs med workshop.

Stockholm 9 mars: Klarspråk i tillsynsprocessen – effektiva texter om inspektioner.

Lund 14 mars: Klarspråk i socialtjänsten – att skriva både mänskligt och korrekt. Kurs med workshop.

Lund 15 mars: Skriv rapporter och beslutsunderlag med hög kvalitet – få genomslag med klarspråk.

Lund 16 mars: Service i kundtjänst och sociala medier – gott bemötande och effektiva svar med klarspråk.

(mer …)

Frukostseminarium 2 juni

Vid vårt frukostseminarium gav vi tips om hur man kan jobba smartare i Office, och hur man kan förbättra sina texter. Vi visade våra favoriter bland de nya funktionerna i Word, och gav praktiska handfasta tips om skrivande.

Med anpassade och kvalitetssäkrade mallar för Office kan ni fokusera på innehållet istället för mallen. Expressiva och Learningpoint berättade hur man möter både funktionella och utseendemässiga behov, och kvalitetssäkrar språket och strukturen. Seminariet innehöll två delar – klicka för att se presentationerna:

Vill du få information om nästa frukostseminarium? Välkommen att höra av dig!

Hela programmet – frukostseminarium 2 juni

 

Klarspråk lönar sig.

Det finns en praxis för effektiva texter och för att uppfylla språklagens krav. Den heter klarspråk. Har du koll på Språkrådets metodstöd?

Vill du övertyga internt för att få budget till klarspråksinsatser? Hämta argument i Klarspråk lönar sig (2006).

Vill du lägga upp ett bra långsiktigt kvalitetsarbete för era texter? Följ riktlinjerna Språklagen i praktiken

Skriv rätt: använd Myndigheternas skrivregler (2014)

Granska era utkast med webbchecklistan Klarspråkstestet

Vill ni ha en skräddarsydd utbildning, eller handledning i ert skrivande? Se exempel på utbildningar vi ofta håller.

Tillväxtverkets webbar utgår från läsarnas frågor

Expressiva har arbetat med Tillväxtverket i ett år för att förbättra deras webbplatser.

Vi håller utbildningar i att skriva klarspråk för webben. Därefter ger vi stöd i redigeringsarbetet till de sakkunniga och jurister som skriver nya texter. Redigeringsarbetet sker öppet, de omarbetade sidorna publiceras allt eftersom de har redigerats.

Till grund för utvecklingen ligger klarspråksprinciperna. När de sakkunniga skriver om texterna utgår de från läsarnas frågor (se exempel). Hör av dig om du vill veta mer!

Terminolog och webbredaktör stärker Expressiva

De erfarna språkkonsulterna Karolina Krystek och Sofie Sundholm påbörjar sina anställningar hos Expressiva den 1 september 2014.

Vi är glada att få in Karolinas kunskaper om ekonomi och vård, och hennes erfarenhet som informatör, redaktör och beställare av webbplatser och intranät. Vi är också glada att få in Sofies skarpa granskningsöga och breda kompetens, och särskilt hennes erfarenhet av arbete med termer och terminologi.

Karolina Krystek, webbredaktör och skribent, Expressiva

Karolina Krystek kommer senast från SKL, där hon projektlett två nya webbplatser samt skött kommunikationen kring projektet Nationella Kvalitetsregister. Hon har populariserat experttexter och bemött både vårdenheter och press. Hos Konjunkturinstitutet har hon arbetat med webb och årsredovisningar. Hon har också arbetat hos Verva, myndigheten för förvaltningsutveckling, och samordnat konferensen Begriplex om språklagen.

Sofie Sundholm, språkgranskare och terminolog, Expressiva

Sofie Sundholm kommer senast från en tjänst som terminolog och språkvårdare på Scania. Där har hon tagit fram termer och definierat begrepp, skrivit språkråd och skrivriktlinjer, handlett skribenter samt arbetat strategiskt med att kvalitetssäkra Scanias information och förankra termarbetet. Hon har tidigare varit anställd som projektledare och språkgranskare av myndighetsrapporter.

Läs en språkspalt i SvD som Sofie Sundholm skrivit.

Frukostföreläsning 10/6: Att mäta effekterna av klarspråk

Expressiva tog fram mätverktygen för Riksdagsförvaltningens mätning av effekterna av klarspråksprojektet. Vi kombinerade
– en processkartläggning
– en anpassad textanalys
– en stor enkät till alla anställda.

Vad tror du hände när vi skickade ut enkäten? Kom och se våra material, lyssna till våra erfarenheter och ställ dina frågor! Tisdagen den 10 juni i Stockholm, med Anneli Hagman, RDF, och Anna Hass, Expressiva.
Vill du veta mer om seminariet och mätningen?

Mäta klarspråk: Metoden klar

Expressiva har nu slutfört nollmätningen inför Riksdagsförvaltningens klarspråksprojekt. Vi har utvecklat mätverktyg med djup och bredd: en enkät, en processkartläggning och en textanalys. Efter projektet görs en slutmätning för att visa hur väl projektet uppnått sina effektmål: bättre texter och bättre skrivprocesser. Vill du veta mer? Skicka ett e-brev så ska du få information samt inbjudan till vårt kommande seminarium.