Statliga ramavtalet 2022: Expressiva första leverantör

Myndigheter som behöver textgranskning, kan nu äntligen använda det nya statliga ramavtalet.

Expressiva är första leverantör för språkgranskning, korrekturläsning och textredigering. Vi är mycket glada att vara nummer ett i rangordningen!

För klarspråk, lättläst och utbildningar ska myndigheten göra en förnyad konkurrensutsättning och låta alla fyra leverantörer lämna anbud.

Välkommen att höra av dig. Vägledning och blanketter för avrop finns på avropa.se

Kristallen till 1177 och Umo – vi är stolta!

Efter flera års systematiskt arbete med klarspråk, vann 1177 Vårdguiden och Umo.se Språkrådets pris Klarspråkskristallen 2018. Vi är stolta över att ha varit en del i detta.

Expressiva bidrog i att ta fram ett format för effektiva textmöten som de har varje vecka, där läkare, redaktörer, webbare och klarspråkare tillsammans sitter och bearbetar texterna. På en kort stund blir texten kvalitetssäkrad ur alla perspektiv samtidigt. Gruppen hjälps åt att hitta formuleringar som är både korrekta och tydliga.

Vi bidrog också i att ta fram skrivriktlinjer på två nivåer – en översiktlig kortversion, som är lätt att ha på skrivbordet, och en omfattande uppslagsdel med råd om ord, skrivsätt och annat som kräver lite längre resonemang för att redaktören ska få ett tillräckligt och användbart stöd.

(mer …)

Nya ögon på språket i socialtjänsten – ta del av våra textmallar eller anlita oss för en workshop

Socialtjänstens läsare behöver klara och tydliga besked på ett enkelt språk och med en vänlig ton. Nu kan ni ta del av användbara mallar, formuleringar och skrivtips från vårt arbete med socialtjänster runtom i landet.

Vi på Expressiva har stor erfarenhet av att arbeta med socialtjänsttexter, och att utbilda i att skriva klarspråk.

– Vi har märkt att personalen i socialtjänsten har en så pressad situation att de inte hinner arbeta strukturerat med texter. Mallarna blir därför extremt viktiga. Det vet de om, men de hinner oftast inte lägga tid på att utveckla mallarna, säger Anna Hass, språkkonsult och vd i Expressiva. Nu släpper hon klarspråksredigerade förslag till mallar fria på Expressivas webbplats.

(mer …)

Lästips: Juridik + klarspråk

… om klarspråk i texter som också måste vara juridiskt hållbara

Så skriver du beslut med klarspråk.

Läs förklaringarna och exemplen i klarspråkstestet för beslut, frågorna 3, 4, 8, 9, 12, 22, 24 och 26.

Artiklar: Domstolars klarspråksarbete.

Skriva domar så alla förstår

Tingsrätt fick Språkrådets klarspråkspris

Förenkla för förtroende 

Besparingar och vinster av klarspråk

  • 30 procent av textmängden försvann från revisionsrapporterna i Norrköpings kommun
  • revisorerna hinner göra fler rapporter per år, tack vare mallarna (också Norrköping)
  • klarspråkade webbtexter medförde att antalet frågor till kundtjänst minskade hos VHS

Varför ska vi arbeta med klarspråk? Vad vinner vi på det? Läs sidorna 9–11 i Klarspråk lönar sig

Läs meningen som gjorde att en person slapp betala vite på grund av svårbegripligt språk.

Bonustips om du vill läsa mer:

(mer …)

Ny forskning om klarspråksarbete

Språkrådet har studerat hur klarspråksarbete ger resultat. En av slutsatserna är att klarspråksarbete till stor del handlar om lärande. Därför är det viktigt att ha kunskap om vuxnas lärande för att nå resultat. Rapporten som pdf

Professor CN Höög drar slutsatsen att ”perspektivet måste vidgas från ett snävt textperspektiv till ett perspektiv där hela sammanhanget runt texterna är intressant”.

Något som vi i Expressiva har jobbat för i snart 20 år! 🙂

Kompetensutveckling och textarbete samtidigt – så fick Huddinge ut maximalt av Expressivas skrivutbildning

En skrivutbildning ger bäst effekt om deltagarna får jobba med verkliga texter i direkt anslutning till kursen. Huddinge kommun förstod det, och tog hjälp av Expressiva mitt i sitt stora webbprojekt.

– Alla blev väldigt taggade och det kändes effektivt, säger Jessica Adolfsson, kommunikatör i Huddinge kommun.

När vi på Expressiva utbildar i klarspråk genomför vi gärna en del av skrivutbildningen som workshop där vi tillsammans arbetar om verkliga texter från organisationen. Förutom inspiration och nya kunskaper ger kursen då nya texter och ett sätt att arbeta med texter även efter kursen. (mer …)

Hen löser flera sorters problem i arbetslivet

Nyligen träffade jag två personer som båda spontant och oberoende av varandra uttryckte sin glädje över ordet hen. Jag vet ju att många känner det motsatta. Därför blev jag så glatt överraskad, nästan lite ställd, när jag på en och samma dag fick två olika exempel på ordet hens förträfflighet och hur det kan förenkla och förbättra för olika yrkesgrupper.

”Hen är en befrielse när vi skriver” uttalades vid en kurs som Expressiva höll för en juristbyrå. Den som uttalade det var en erfaren jurist. Kalla mig gärna fördomsfull, men jag måste erkänna att jag tappade hakan. Jag hade inte väntat mig den sortens språklig progressivitet hos jurister. Samtidigt blev jag varm av glädje, glad för språklig klarsynthet, för viljan att förändra till det bättre med hjälp av språk.

Varför är då hen en befrielse för en jurist? För att det gör det smidigare att skriva neutralt, utan att behöva ange kön.
(mer …)

Skrivkurser i vår – klarspråk, beslut, rapporter

Kom på våra öppna skrivkurser i vår! Ta med dig en kollega! Om dessa inte passar, hör av dig – vi skräddarsyr gärna en kurs på plats hos er, om webbtext, rapporter, klarspråk eller något annat.

10 april, Lund: Bättre beslut och inspektionstexter – skriv effektivt och begripligt med klarspråk. Kurs med workshop

11 april, Lund: Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet – få genomslag med klarspråk

Läs mer om innehållet på våra vanligaste kurser.

Kanske ni vill bli bättre på bemötande och tonalitet?

Välkommen att höra av dig för att få ett förslag eller för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Öppet intranät med skrivtips hos Tillväxtverket

Tillväxtverkets nya intranät ligger öppet via deras webbplats. Därmed kan du till exempel dra nytta av deras skrivriktlinjer, som Expressiva har varit med och tagit fram.

Den nya webbplatsen vann Sitevisions pris Guldhanden för årets bästa offentliga webbplats. Expressiva är stolta över att vi har varit med i arbetet att planera webbplatsen och skriva och redigera texter.