Nya ögon på språket i socialtjänsten – ta del av våra textmallar eller anlita oss för en workshop

Socialtjänstens läsare behöver klara och tydliga besked på ett enkelt språk och med en vänlig ton. Nu kan ni ta del av användbara mallar, formuleringar och skrivtips från vårt arbete med socialtjänster runtom i landet.

Vi på Expressiva har stor erfarenhet av att arbeta med socialtjänsttexter, och att utbilda i att skriva klarspråk.

– Vi har märkt att personalen i socialtjänsten har en så pressad situation att de inte hinner arbeta strukturerat med texter. Mallarna blir därför extremt viktiga. Det vet de om, men de hinner oftast inte lägga tid på att utveckla mallarna, säger Anna Hass, språkkonsult och vd i Expressiva. Nu släpper hon klarspråksredigerade förslag till mallar fria på Expressivas webbplats.

Planera in tid för textarbete

– För att brev och beslut ska bli mer begripliga och effektiva, krävs att ledningen prioriterar textarbetet. De som får i uppdrag att uppdatera mallar måste också få utrymme att planera in tid för det. Expressiva kan hjälpa er att planera och leda arbetet. Vi kan även utbilda hela enheter så att ni får en samsyn om hur man kan skriva tydligare.

Nya mallar med hjälp av Expressiva

Anna Hass utbildade en enhet för ekonomiskt bistånd i att skriva klarspråk. Enheten skapade dessutom en arbetsgrupp för att se över mallar, brev och beslutstexter. Beställaren berättar att de är sex personer som nu träffas tre–fyra gånger per termin:

– Vinsten med att ta in Expressiva var både att få inspiration och att komma förbi sin egen hemmablinda syn. Vi kan våra mallar, vi vet vad vi menar med det som står. Om någon utanför verksamheten tittar på texten blir det helt andra diskussioner om syftet och vad vi vill säga.

Klarspråk = färre missförstånd

Beställaren ser en tydlig vinst både för medborgarna och för förvaltningen:

– Vi tror att om texterna är skrivna med mera klarspråk så blir det mindre missförstånd. Vi kan känna oss mera säkra på att våra invånare förstår det vi vill förmedla, och vi som myndighet kan upplevas trevligare och tydligare.

Klienterna tyckte att besluten var krångliga

En annan socialtjänst anlitade Expressiva för mallworkshoppar, och arbetade sedan vidare själva med sina mallar. Verksamhetsutvecklaren berättar:

– Vi hade fått feedback från vårt medborgarkontor, att många av våra klienter som söker ekonomiskt bistånd hade svårt att tyda våra beslut, eftersom formuleringarna var krångliga och många gånger ganska byråkratiska.

Mallworkshopparna blev en utmanande ögonöppnare

Beställaren beskriver Expressivas insats som en ögonöppnare.

– Det var bra att få in någon utifrån som kunde säga ”OK, och vad betyder det?” för att få oss att förstå att det inte är så självklart, som vi som arbetar med det tycker att det är.

Hon upplever att största delen av personalen har varit positiva till textarbetet, medan några tycker att det hade varit mer bekvämt att fortsätta skriva ”som de alltid gjort”.

– Men våra klienter kan nu bättre förstå vad vi menar i våra beslut och brev, och enheten skriver på ett mer enhetligt sätt.

Använd våra färdiga mallar, eller ta vår hjälp att komma i gång

På vår webbsida Brev och beslut om försörjningsstöd kan du se exempel och mallar från vårt arbete med socialtjänster runt om i landet. Vi hoppas att du kan inspireras – och låna från dem. Kolla gärna även våra Tips för bättre texter om försörjningsstöd. Exemplen är hämtade från socialtjänsten, men råden är användbara för alla som skriver till medborgare och brukare.

Vill ni ta ett större grepp om era mallar? Anlita Expressiva för en inledande workshop om bättre mallar. Du kan alltid börja med att kontakta oss. Ring gärna och bolla dina tankar och idéer – och få förslag på olika möjliga upplägg.

Kommentarerna är stända.