Terminolog och webbredaktör stärker Expressiva

De erfarna språkkonsulterna Karolina Krystek och Sofie Sundholm påbörjar sina anställningar hos Expressiva den 1 september 2014.

Vi är glada att få in Karolinas kunskaper om ekonomi och vård, och hennes erfarenhet som informatör, redaktör och beställare av webbplatser och intranät. Vi är också glada att få in Sofies skarpa granskningsöga och breda kompetens, och särskilt hennes erfarenhet av arbete med termer och terminologi.

Karolina Krystek, webbredaktör och skribent, Expressiva

Karolina Krystek kommer senast från SKL, där hon projektlett två nya webbplatser samt skött kommunikationen kring projektet Nationella Kvalitetsregister. Hon har populariserat experttexter och bemött både vårdenheter och press. Hos Konjunkturinstitutet har hon arbetat med webb och årsredovisningar. Hon har också arbetat hos Verva, myndigheten för förvaltningsutveckling, och samordnat konferensen Begriplex om språklagen.

Sofie Sundholm, språkgranskare och terminolog, Expressiva

Sofie Sundholm kommer senast från en tjänst som terminolog och språkvårdare på Scania. Där har hon tagit fram termer och definierat begrepp, skrivit språkråd och skrivriktlinjer, handlett skribenter samt arbetat strategiskt med att kvalitetssäkra Scanias information och förankra termarbetet. Hon har tidigare varit anställd som projektledare och språkgranskare av myndighetsrapporter.

Läs en språkspalt i SvD som Sofie Sundholm skrivit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *