Ny forskning om klarspråksarbete

Språkrådet har studerat hur klarspråksarbete ger resultat. En av slutsatserna är att klarspråksarbete till stor del handlar om lärande. Därför är det viktigt att ha kunskap om vuxnas lärande för att nå resultat. Rapporten som pdf

Professor CN Höög drar slutsatsen att ”perspektivet måste vidgas från ett snävt textperspektiv till ett perspektiv där hela sammanhanget runt texterna är intressant”.

Något som vi i Expressiva har jobbat för i snart 20 år! 🙂

Kommentarerna är stända.