Vi mäter era texters kvalitet och effekt

Vill du ha ett diagram som visar hur bra era texter är? Vi kan mäta er kommunikation både kvantitativt och kvalitativt. Expressivas mätmetoder ger dig en bild av hur bra era texter är, eller om de har blivit bättre efter de insatser ni har gjort.

Under 2012 och 2013 tog vi, på uppdrag av Riksdagsförvaltningen, fram mätmetoder för att följa upp effekterna av deras ambitiösa klarspråksprojekt. Efter projektet genomförde vi en effektmätning. Nu kan ni dra nytta av våra erfarenheter, om ni vill mäta hos er också.

Vi sammanställde en förstudie åt Riksdagsförvaltningen om hur man kan mäta klarspråkseffekter på olika sätt. Därefter tog vi fram en enkät, en textanalysmetod och ett underlag för processkartläggning. Utifrån dessa genomförde vi en nollmätning och en slutmätning med samma metoder. Jämförelsen gav en bild av projektets effekter.

Enkät visar kunskaper, attityder och begriplighet

Vi tog fram en bred enkät med olika typer av frågor, för att ringa in projektets tre effektmål:

 1. bättre kunskaper om och mer positiva attityder till klarspråk
 2. bättre texter
 3. bättre skrivprocesser.

Vi testade enkätutkastet på anställda och justerade den i tre steg innan vi skickade den till samtliga anställda. Följande exempelfrågor är inte genomgående formulerade som de var i enkäten.

 • Grupperingsfrågor: hur länge har du arbetat i förvaltningen, har du personalansvar, vilken avdelning arbetar du i, skriver du mycket eller lite?
 • Attitydfrågor (effektmål 1): hur viktigt anser du att det är att Riksdagsförvaltningen använder klarspråk?
 • Frågor om olika texttypers begriplighet (effektmål 2).
 • Frågor om skrivprocessen (effektmål 3): har ni bra metoder, verktyg, samarbete kring skrivandet?
 • Öppna frågor (främst effektmål 3): hur skulle stödet från textgranskarna och från din chef kunna bli bättre?

Resultatet visar bland annat skillnader mellan olika avdelningar och olika texttyper. Klarspråksprojektet kan därmed rikta insatserna för att höja kvaliteten.

Textanalys ger siffror på klarspråksdragen

Analysprotkollet för textanalysen utgår från klarspråkstestet men är anpassat till Riksdagsförvaltningens behov. Vi valde en metod som liknar Jordbruksverkets prisbelönta kvantifierade textanalys. Texturvalet begränsades till interna texter som intranätets nyhetssida länkade till. De interna texterna fick låga betyg i enkäten, därför ville vi komplettera med en expertanalys av just dem. På så sätt kan klarspråksprojektet se till att utbilda skribenterna om de klarspråksprinciper där texterna fick låga betyg.

Processkartläggning visar utvecklingsmöjligheter

Vi djupintervjuade skribenter om hur deras skrivprocess går till. Processkartläggningen följer etablerade metoder, och synliggör var processen kan stärkas och effektiviseras. I Riksdagsförvaltningens fall såg vi bland annat att chefernas stöd och återkoppling kan bli bättre. Både vad chefer ger återkoppling på, och hur de gör det, hoppas vi förbättra genom att klarspråksprojektet ger cheferna utbildning och verktyg.

Metoden är klar. Vad vill ni mäta?

Välkommen att kontakta oss om du vill

 • veta mer om våra mätmetoder
 • diskutera hur vi kan hjälpa er ta reda på hur bra ni är, och hur ni kan bli bättre.

 

Välkommen att kontakta oss!

 • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
 • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.