Kristallen till 1177 och Umo – vi är stolta!

Efter flera års systematiskt arbete med klarspråk, vann 1177 Vårdguiden och Umo.se Språkrådets pris Klarspråkskristallen 2018. Vi är stolta över att ha varit en del i detta.

Expressiva bidrog i att ta fram ett format för effektiva textmöten som de har varje vecka, där läkare, redaktörer, webbare och klarspråkare tillsammans sitter och bearbetar texterna. På en kort stund blir texten kvalitetssäkrad ur alla perspektiv samtidigt. Gruppen hjälps åt att hitta formuleringar som är både korrekta och tydliga.

Vi bidrog också i att ta fram skrivriktlinjer på två nivåer – en översiktlig kortversion, som är lätt att ha på skrivbordet, och en omfattande uppslagsdel med råd om ord, skrivsätt och annat som kräver lite längre resonemang för att redaktören ska få ett tillräckligt och användbart stöd.

I samarbete med webbare och erfarna redaktörer tog vi fram principer för strukturen och språket på webbsidor på 1177.se. Vi redigerade fram goda förebildstexter som skribenter och redaktörer kan härma.

Utmaningarna är flera. Vissa sidor innehåller både nationellt och regionalt material. Sidorna ska dessutom fungera på både stor och liten skärm, och för både kunniga och nybörjare. Lösningen är bland annat funktioner som skapar överskådlighet och ger läsarna möjlighet att välja var de vill läsa, och hur mycket.

Till exempel fälls texten ihop, när man läser på en smal skärm, så att bara listan med mellanrubriker syns. Därmed behöver klarspråksarbetet bland annat fokusera på att texten svarar på läsarnas frågor i rätt ordning, och att mellanrubrikerna är innehållsrika, så att läsaren får en god vägledning.

Dessutom ska meningar och ord så klart vara så tydliga och lättlästa att de är tillgängliga även för personer som är stressade, har svårt att läsa, har lägre kunskaper i svenska språket, osv.

Svenska Dagbladet pratade med pristagarna.

Språkliga riktlinjer för 1177 Vårdguiden och Umo – kortversion

1177:s sida med alla skrivanvisningar och förebildstexter

Vill ni också ha mer effektiva arbetssätt och verktyg? Välkommen att höra av dig!

Kommentarerna är stända.