Kompetensutveckling och textarbete samtidigt – så fick Huddinge ut maximalt av Expressivas skrivutbildning

En skrivutbildning ger bäst effekt om deltagarna får jobba med verkliga texter i direkt anslutning till kursen. Huddinge kommun förstod det, och tog hjälp av Expressiva mitt i sitt stora webbprojekt.

– Alla blev väldigt taggade och det kändes effektivt, säger Jessica Adolfsson, kommunikatör i Huddinge kommun.

När vi på Expressiva utbildar i klarspråk genomför vi gärna en del av skrivutbildningen som workshop där vi tillsammans arbetar om verkliga texter från organisationen. Förutom inspiration och nya kunskaper ger kursen då nya texter och ett sätt att arbeta med texter även efter kursen. Det fungerar såväl om ni ska stöpa om en hel webbplats som om ni vill få till rutiner för att löpande se över viktiga texter.

Huddinge skapar servicewebb med texter på klarspråk

Huddinge kommun är ett lyckat exempel på hur textarbete och kompetensutveckling kan kombineras för maximal effekt. När de under 2016 skulle göra om huddinge.se hade de ambitionen att skapa en verklig servicewebb. Kommunikatörerna ska se sig som serviceredaktörer och alla webbtexter ska skapa nytta för besökaren. Många texter från gamla webben skrotades helt, men en stor utmaning var att se till att texter som flyttas till nya webben verkligen fyller sin funktion. Därför anlitade kommunen Expressiva för två halvdagar med klarspråksutbildning.

– Vi ville börja skriva på klarspråk, vilket vi verkligen inte gjorde tidigare. Det är svårt att ändra sitt sätt att skriva, så även de duktigaste skribenter behöver den här hjälpen, säger Jessica Adolfsson, kommunikatör och projektledare för att ta fram innehållet till nya webben.

Kursdeltagarna fick uppgift inför utbildningen

Redan inför första tillfället fick deltagarna en förberedelseuppgift. Den gick ut på att analysera och börja bearbeta tre gamla webbtexter med hjälp av ett skrivstöd från Expressiva. Deltagarna arbetade två och två med sina texter och skickade utkast till oss på Expressiva.

Vid första kurstillfället höll Anna Hass från Expressiva en inledande genomgång om att skriva på klarspråk. Därefter fick alla deltagare tillbaka sina utkast med skriftlig respons, som vi också gick igenom med var och en. Därefter arbetade de vidare med texterna i samma grupper om två, medan kursledaren gick omkring om hjälpte till. Inför nästa kurstillfälle fick deltagarna fortsätta bearbeta sina texter eller välja tre nya och göra samma sak med dem. Det blev två nyttiga och effektiva workshopar.

Effektivt att arbeta med verkliga texter på kursen

– Att vi arbetade med våra egna, aktuella texter var en viktig framgångsfaktor. Det blir lättare att ta till sig kunskaperna när man ser att det verkligen gör nytta och att man kommer framåt. Vi fick med oss goda exempel också och då blir det lättare för alla att se att det verkligen blir skillnad, säger Jessica Adolfsson.

Hon är även positiv till förberedelseuppgiften.

– Det var ett väldigt smart upplägg eftersom man kom igång med tankarna och fick börja fundera. Sedan fick man se om Anna bekräftade eller sa emot, oavsett så är det nyttigt att behöva tänka själv och inte bara att någon säger ”så här ska det vara”.

Anna Hass har många positiva erfarenheter av att kombinera kompetensutveckling och textarbete så som i Huddinge.

– Kompetensutvecklingen får mycket bättre effekt när jag kommer in ett skede där deltagarna sitter med en verklig arbetsuppgift där de behöver den här nya kunskapen. De ser nyttan direkt och förstår poängen. Samtidigt blir textarbetet mycket bättre eftersom de får mitt stöd när de utför arbetet. De får med sig nya kunskaper, nya texter och ett sätt att arbeta med texter, säger Anna Hass.

Viktigt att planera in tid för fortsatt textarbete

Man hinner förstås inte hur mycket som helst under en heldag eller några halvdagar. Därför är det optimalt om deltagarna dels kan börja analysera och arbeta med texter redan inför kursen, dels bokar in tid för att fortsätta textarbetet.

– Gärna två och två så att de ger och får återkoppling och kan hjälpas åt, säger Anna Hass.

 

Vill du att vi kommer till din arbetsplats också? Kontakta oss eller läs mer om Expressivas skrivutbildningar.

Kommentarerna är stända.