Jämlikt språk – att skriva normkritiskt, jämställt och inkluderande

Med språket gör vi saker med världen. Vi delar in den i kategorier, benämner människor, värderar. Annars skulle vi inte kunna tala och skriva meningsfullt till varandra.

Men språk och texter kan samtidigt just därför diskriminera människor, till exempel på grund av kön, klassbakgrund eller sexualitet.

Jämlikt språk kräver arbete. Expressiva kan analysera texter, utbilda er och ta fram riktlinjer för att skriva normkritiskt och inkluderande.

För att komma åt ett diskriminerande språkbruk behöver man ifrågasätta invanda tankesätt. Vad ses som självklart i en text, och vilka maktförhållanden ligger bakom? Vad uttrycks som problem? Bekräftar eller ifrågasätter texten stereotyper och ojämlika normer? Vilka inkluderas i textens ”vi”?

Vi utbildar, skriver riktlinjer och språkgranskar

Expressiva hjälper er att öka er medvetenhet och vässa er analys. Vi kan

 • utbilda er i att skriva mer jämlikt och inkluderande
 • ta fram skrivriktlinjer eller checklistor för ert arbete med texterna
 • granska era texter och visa på riskabla skrivningar och möjliga alternativ
 • sammanställa en teoribakgrund för språkliga jämlikhetsaspekter som är relevanta för er verksamhet
 • delta i arbetet när ni skriver eller redigerar texter inför publicering, antingen  enskilda texter eller mallar för löpande bruk.

Exempel: skrivriktlinjer för umo och 1177

Vi utgår från aktuell forskning om jämlikt språk

Vi har bland annat arbetat med Stockholms läns landsting, Diskrimineringsombudsmannen, Riksutställningar och Tillväxtverket med material och riktlinjer kring att skriva jämlikt och normkritiskt. Vi har utvecklat en kombinerad metod för normkritisk analys av text, som vi gärna berättar mer om.

I arbetet utgår vi från aktuell forskning om språk, jämlikhet och diskriminering. Vi har också god kännedom i diskrimineringslagstiftningen och i riktlinjer och forskning med genusperspektiv på bland annat platsannonser och rekryteringsmaterial. Vi har formell kompetens som består av studier i genusvetenskap och genusperspektiv på språk på högskolenivå.

Exempel på litteratur som vi utgår från:

 • Läroboken Språk och diskriminering av Lann Hornscheidt och Mats Landqvist
 • Avhandlingen Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015 av Daniel Wojahn
 • Text- och samtalsstudierna i boken Från social kategorisering till diskriminering, redaktör: Mats Landqvist
 • Läroboken Språk och kön av Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Milles
 • Handboken Jämställt språk av Karin Milles

 

Råd för jämställd rekrytering och jämställda platsannonser:

Arbetsgivare ska särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet, enligt diskrimineringslagens 9 paragraf.

Människor får regelbundet fel uppfattning om huruvida något har varit jämnt fördelat mellan könen, till exempel taltid i ett klassrum. Därför måste vi räkna, och bevisa hur det är, och följa upp hur det blir om vi ändrar någon parameter.

Män och kvinnor som grupper responderar på olika sätt på platsannonser. Kvinnor ansöker inte lika ofta om texten är könsneutral eller manligt kodad, till exempel innehåller ”excelsaker”, fokuserar kompetenskrav eller har en kort text. Män ansöker lika gärna vid könsneutrala, kvinnligt kodade och manligt kodade annonser. Män överskattar sin kompetens. Kvinnor underskattar sin kompetens.

När ni vill stärka chansen att kvinnor ansöker:

 • skriv mer om samarbete och relation
 • fokusera på personlighetsdrag
 • låt texten vara lång
 • berätta att man kan få utbildning om man inte har alla pusselbitar än
 • skriv uttryckligen Välkommen med din ansökan / Skicka in din ansökan …

Var alltid så tydlig som möjligt:

 • Se till att alla krav som står med verkligen är viktiga för tjänsten.
 • Dela upp kraven tydligt i krav respektive önskemål.
 • Ställ mätbara krav om möjligt.
 • Använd punktlistor hellre än många stycken löptext.
 • Konkretisera abstrakta ord, gärna genom att berätta hur denna förmåga blir viktig i arbetet, till exempel vad ni menar med samarbetsvillig, personlig lämplighet …
 • Förtydliga eventuellt hur fördelningen av tjänster går till: Utifrån den erfarenhet du har kan du få en roll med mer eller mindre ansvar för att planera och organisera arbetet …

 

Välkommen att kontakta oss!

 • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
 • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.