Köp inte våra tjänster – gör så här i stället

Vi säljer föreläsningar, kurser, korrläsning och andra texttjänster. Men du borde antagligen inte alls köpa det du tror att du borde köpa. Allt beror på vad du vill ha för nytta, av de pengar du vill lägga.

Köp inte en klarspråksföreläsning.

Självklart kan du låta oss komma och hålla en fartfylld inspirerande föreläsning, för hundratals människor i samma rum (eller virtuella rum).

Men den som sitter still och blir serverad, lär sig inte lika mycket, som den som själv får arbeta sig fram till sina nya kunskaper och åsikter. Om deltagarna får analysera sin skrivsituation och bearbeta riktiga texter, känner de mer ägarskap och ansvar för det som behöver förändras.

Så köp hellre kursdagar eller workshopdagar. Men om du köper en föreläsning, se till att du får en som innehåller massor av interaktion och eget tänkande.

Boka inte våra skrivkurser.

Självklart kan du låta oss hålla en inspirerande skräddarsydd kursdag.

Men vi jobbar mycket hellre i workshop, där ni redigerar egna relevanta aktuella texter, för att träna på de skrivråd vi ger. Passa på att få med er både nya kunskaper och nya texter hem.

Beställ inte korrläsning.

Självklart kan du ge oss i uppdrag att korrekturläsa texterna, så att de är korrekta och konsekventa.

Men för tre–fyra gånger pengarna kan vi jobba med bra/dåligt, inte bara rätt/fel.

Hur snabbt har du sparat in de pengarna, om läsarna kan förstå textens budskap på en minut, i stället för tio minuter?

Hur många frågor till kundtjänsten, eller handläggarna, motsvarar kostnaden för vår djupare bearbetning? Hur mycket är det värt för er, om läsarna får ett bättre intryck av era texter och det ni vill säga?

Låt oss redigera och förtydliga texterna, inte bara kontrollera småfel.

Låt oss inte granska era färdiga texter.

Självklart kan du skicka de texter ni känner er färdiga och nöjda med, och låta oss föreslå redigeringar som gör texterna tydligare och smidigare. Men risken är att skribenterna inte orkar genomföra viktiga ändringar i strukturen eller språket, när de trodde att de var nästan klara.

Om vi får se texterna när ni känner er 50 procent klara, kan vi bidra längs vägen, och hjälpa er att bygga hela strukturen på ett bättre sätt, redan från början.

Om vi får redigera texterna när ni känner er 80 procent klara, så kan vi peka ut en bra väg mot målet, så att ni är i bättre form, när ni närmar er.

Låt oss sedan språkgranska allting när ni känner er 95 procent färdiga. Med den putsningen kan ni glänsa när ni går över mållinjen.

Lägg inga pengar på att låta oss skriva om era texter.

Självklart kan du skicka underlag och specificera era behov, och låta oss ta fram förslag till nya texter. Vi har gjort många uppskattade skribentinsatser till både företag och myndigheter.

Men lägg hellre pengarna på att låta oss hjälpa er att skriva själva. Vi får mycket bättre resultat av workshoppar, där alla kompetenser samlas och hjälps åt att skriva texter som direkt blir bra ur alla perspektiv. Och som redan är förankrade när de är klara.

Hur mycket tid och pengar sparar ni, om ni slipper skicka versioner fram och tillbaka för godkännande? Och hur mycket bättre kommer texterna att fungera, om inte bara ett perspektiv får sista ordet?

Låt oss leda textmöten, så kan ni få kvalitet i texterna, i både sak, juridik och språk, samtidigt. Och kanske kan ni även få priset klarspråkskristallen; de två senaste pristagarna använder textmöten som arbetsform.

Ta inte fram egna skrivriktlinjer.

Självklart kan vi skräddarsy skrivriktlinjer åt er, utifrån en analys av era viktigaste texter och en kartläggning av era läsares behov. Många organisationer har genomfört lyckade projekt, där skribenterna är glada och stolta över sina gemensamma användbara skrivstöd.

Men skrivriktlinjer och kurser ger inte lika stor skillnad i texterna, som att låta oss vara med och skriva nya texter. Så lägg hellre pengarna på att ta in oss i arbetsgruppen och leda skrivarbetet. Då är de tio viktigaste texterna riktigt bra, redan när vi går hem. Och ni kan använda dem som riktlinjer i stället – där det syns tydligt vad varje skrivråd medför.

Redigera inte era mallar.

Självklart kan ni låta oss redigera era mallar och standardbrev. Vi gör dem oerhört mycket mer tydliga, effektiva och begripliga. Oavsett om er målgrupp är departementet eller nyanlända personer med svag svenska. Vi säkrar att ni följer nya förvaltningslagens krav på lättföljda motiveringar.

Men mallar kan inte bestå av tomma dokument med övergripande rubriker. De behöver innehålla instruktioner till skribenten, och klarspråksgranskade fasta formuleringar. Och de behöver skapas genom att vi redigerar hela färdiga texter, fulla med riktigt stoff. Därefter extraherar vi mallen, och de fasta stycken som alla ska använda.

 

Vad vill ni inte göra? Vad vill ni göra?

Välkommen att kontakta oss och bolla dina tankar. Vi vill gärna se till att ni får så mycket som möjligt för den tid och de pengar ni investerar. Vi bygger våra insatser på erfarenheter från andra kommuner och myndigheter. Men vi skräddarsyr allt till er situation.

 

Välkommen att kontakta oss!

  • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
  • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.