Följer ni språklagens krav?

Språklagen ställer krav på alla organisationer som skriver texter åt det offentliga. Om du gör uppdrag som bekostas av skattepengar måste du följa språklagen, även om du inte är anställd på en myndighet. Expressiva kan kvalitetssäkra era texter och höja er kompetens så att ni bättre möter kraven.

När du lämnar en text till Expressiva för textgranskning och redigering kvalitetssäkrar vi den enligt de 38 faktorerna för begripliga texter i checklistan klarspråkstestet hos myndigheten Språkrådet.

Ta gärna in en av våra språkkonsulter i ett tidigt skede i arbetet med en rapport. Vi kan bidra i att

  • analysera målgrupperna
  • tydliggöra textens syften
  • skapa en användbar struktur
  • välja ett effektivt, begripligt språk.

Expressiva håller också utbildningar och workshoppar om hur ni skriver mer effektiva texter. Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera vad vi kan bidra med för att utveckla och kvalitetssäkra era textprocesser.

Vi förbättrar era processer och era texter

De organisationer som arbetar systematiskt med språkvård upplever att de sparar både tid och pengar. Många rapporterar att kundtjänstsamtalen blir 20 procent färre när de skickar ut en klarspråksbearbetad text. Även interna texter vinner på att vara klara, tydliga, snabblästa och lättbegripliga; har du kanske själv lagt onödig tid på att förstå ett e-brev någon gång?

Kvaliteten i arbetet, och resultatet av en utredning, blir också bättre om mindre tid behöver läggas på att missförstå och förtydliga svåra textutkast.

Välkommen att höra av dig om du vill tala med våra referenser.

Välkommen att kontakta oss!

  • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
  • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.