Arbetsmiljöverket klarspråkar alla sina föreskrifter

Expressiva arbetar sedan flera år med Arbetsmiljöverkets ambitiösa löpande klarspråksarbete. Under 2018–2021 pågår ett projekt att göra om deras regelstruktur. Som en del av det, klarspråksredigerar Expressiva nära samtliga föreskriftsparagrafer samt flera vägledningar och allmänna råd. Vi håller skrivmöten med de sakkunniga och juristerna, där alla enas om de slutliga formuleringarna, så att varje paragraf samtidigt kvalitetssäkras utifrån juridik, sak och klarspråk. Vi har också hållit klarspråksutbildningar för nära samtliga personalgrupper.

 

Datainspektionens nya webbtexter om GDPR

Under flera månaders tid var Expressivas konsulter på plats hos Datainspektionen varje vecka och gav experterna stöd i att skriva de nya webbtexterna. Vi höll skrivarstugor, föreläsningar och textmöten samt gav återkoppling på texter, mallar och struktur.

Juristerna och specialisterna på Datainspektionen skriver svar på frågor från såväl myndigheter som privatpersoner och företag. De fick 2012–2013 en skräddarsydd utbildning om vilka klarspråksgrepp de bör använda. Därefter fick varje person träffa en språkkonsult två gånger, för att få återkoppling på sina egna texter. Nästa steg för Datainspektionen var att redigera igenom de mallar och standarsvar de använder, så att de har underlag som är mer klarspråkliga och effektiva.

 

Boverket och Tillväxtverket
gjorde om webbplatserna med klarspråksstöd

Expressiva gav klarspråkshandledning och utbildning till experterna på både Boverket och Tillväxtverket under 2013 och 2014, när de gjorde om sina webbplatser.

Att skriva för webben kan vara en utmaning för en sakkunnig. Lagar och regler måste framgå tydligt, inget viktigt får fattas, och samtidigt måste texterna vara överskådliga, användbara och tilltalande. Vi är glada att få komma in tidigt i processen när nya webbplatser ska arbetas fram. Då ser vi till att visa hur skribenterna redan från början ska göra, för att texterna ska utgå från läsarnas perspektiv. De ska svara på läsarnas frågor, och hjälpa läsarna att göra det de vill göra.

Boverkets arbetssätt är vi mycket nöjda med: Vi tog fram en mall för de som skulle skriva texter till nya webben. I mallen skrev de först en analys av läsarna och deras behov, vilket blev ett gott stöd inför att skriva användbara texter. Därefter gav vi klarspråksåterkoppling på utkasten, och satt ihop med jurister, chefer och experter i textmöten där vi tillsammans redigerade fram de slutliga texterna. Detta arbetssätt är tidseffektivt och ger hög kvalitet – och samsyn, eftersom texterna genast är förankrade.

 

Expressiva införde klarspråk på Hyresgästföreningen

Expressiva genomförde Hyresgästföreningens stora klarspråksprojekt under 2009 och 2010.

Hyresgästföreningen beslutade att införa klarspråk genomgående i organisationen för att öka nyttan och nöjdheten hos alla läsare, inklusive de med svårigheter att läsa svenska. Vi gjorde fem delprojekt parallellt:

  • tog fram en skrivhandledning
  • höll en heldagsutbildning för 200 jurister och kommunikatörer, i grupper om 15 personer
  • klarspråksredigerade ett 50-tal mallar för juridiska brev
  • omarbetade ett 20-tal faktablad
  • klarspråksredigerade hela webbplatsens texter inklusive databasen med cirka 200 vanliga frågor och respektive svar.

Vi höll också ett antal specialanpassade föreläsningar om medlemsregistrets texter och om laddat ordval, till exempel politiskt språk. Allt arbete utgick från vår analys av texter från olika delar av verksamheten.

Bred satsning ger större möjlighet till genomslag

Med detta breda projekt fick Hyresgästföreningen in klarspråkstänkandet på många ställen samtidigt, vilket vi bedömer ger en god chans för stora förbättringar i kommunikationen med medlemmarna och hyresvärdarna. Vi öppnade möjligheten för ett stort antal anställda att prata om texter utifrån klarspråksprinciperna och de metoder för återkoppling som de fick under utbildningen. Juristerna har ett gott stöd för att skriva klarspråk genom de bearbetade mallarna. Medlemsregistret fick stöd i att skriva på lika enkelt språk som de använder i telefon, och de fick också stöd i att skriva om några av sina viktigaste mallar.

Språket förutsättning för bra sökmotorteknik

I arbetet med webbplatsen stämde vi löpande av med webbyrån som tog fram sökmotorn för webbplatsen. Bland annat ledde vårt nära samarbete till att ett viktigt problem kunde byggas bort i god tid: Sökmotorn var gjord för att bara kunna hantera ettordssökord. Det skulle ha lett till att den besökare som sökte på ”hyra ut i andra hand” inte skulle få upp svaren för ”andrahandsuthyrning”. Eftersom vi var med och tog fram informationsstrukturen och sökorden för respektive fråga-svar-text kunde vi peka ut problemet.

Välkommen att kontakta oss!

  • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
  • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.