Blog Archives

Per Nilsen, docent vid institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, skrev en rapport som Expressiva språkgranskade.

”Textgranskaren har gjort ett jättejobb och jag tycker texten blivit mer lättläst och tydlig! Det har också varit smidigt att samarbeta. Jag har skrivit en hel del populärvetenskapligt och har alltså lite vana att försöka få till pedagogiska texter, men även jag inser vikten av professionell granskning så länge som man ger och tar, bollar fram och tillbaka. Hur samarbetet fungerar är en viktig aspekt.”