Skisser till klarspråkade brev och beslut – varsågod!

Arbetar du inom socialtjänsten? Skriver du beslut, utredningar, brev? Här hittar du förslag på formuleringar och hela texter, som vi har arbetat med hos socialtjänster runt om i Sverige. Vi tror att fler kan ha nytta av dem, så vi lägger ut dem här. Även om du arbetar med andra ämnen kan du troligen ha nytta av vissa formuleringar.

Låna gärna formuleringar och anpassa dem till er verklighet. En del är bara skisser, det är inte ett facit, du kan säkert göra ytterligare förbättringar. Men det vi har samlat är i alla fall klarspråksredigerat ett varv, i samarbete med grupperna vi har träffat.

Hör gärna av dig med förslag på förbättringar!

Meddela beslut – bevilja eller avslå

Begära kompletteringar

Kalla till möte

Informera

Meddela beslut – bevilja eller avslå

Bevilja bistånd för glasögon:

Beslut:

Socialnämnden i X beviljar dig ekonomiskt bistånd med 927 kronor, till kostnad för glasögon, enligt 4 kap 1 § SoL .

Sammanfattning av beslutsunderlag:

Vi godkänner ditt kostnadsförslag på 927 kronor.

Du får pengarna utbetalade efter att du själv har betalat glasögonen och lämnat in kvittot till socialtjänsten.

Du kan köpa glasögonen senast den x x.

Om din inkomst ändras innan du har köpt glasögonen, så att du har råd att betala själv, kan vi ompröva det här beslutet.


Bevilja bistånd för del av medicinkostnad:

Beslut:

Stadsdelsnämnden i X beviljar en del av din ansökan om kostnad för medicin, med xx kronor.

Stadsdelsnämnden i X avslår en del av din ansökan om kostnad för medicin, med xx kronor, eftersom behovet inte ingår i det som socialtjänstlagen avser.

Beslutet har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Sammanfattning av beslutsunderlag:

En del av den medicin, som du ansöker om ekonomiskt bistånd för, ingår inte i högkostnadsskyddet. Stadsdelsförvaltningen beviljar bara ekonomiskt bistånd till medicin som ingår i högkostnadsskyddet. Därför avslår vi din ansökan om xx kronor, som du lämnade in xx.

Högkostnadsskyddet är ett skydd mot höga kostnader, för den som behöver medicin. Staten subventionerar vissa mediciner, för att alla ska ha råd med behandling. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. De flesta mediciner som skrivs ut på recept är subventionerade. Om du vill veta mer om högkostnadsskyddet kan du kontakta ditt apotek eller din läkare.


Avslå på grund av egna inkomster – exempel 1:

Beslut:

Socialnämnden i X avslår din ansökan om ekonomiskt bistånd för xx månad, eftersom behovet kan tillgodoses genom egna inkomster.

Beslutet har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Sammanfattning av beslutsunderlag:

Vi bedömer att du har tillräckligt med egna inkomster, i form av lön, föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag (skriv det som är aktuellt), för att klara din egen försörjning. Därför har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Enligt beräkningen har du dessutom xx kronor kvar, när månaden är slut. Vi kommer att räkna med det i nästa månad, om du ansöker igen.

För att besluta hur mycket bistånd du har rätt till, jämför vi dina inkomster med dina utgifter. Vi tar summan av dina samtliga inkomster, och drar ifrån summan för riksnormen och dina utgifter för hyra, el, arbetsresor, hemförsäkring och eventuellt medlemskap i fackförening och A-kassa.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: kostnader som ingår i riksnormen och kostnader utanför riksnormen.

 • I riksnormen ingår kostnad för mat, kläder, skor, fritidsaktiviteter, hälsa och hygien, förbrukningsvaror och tidning, telefon, TV-avgift m.m. Det är Sveriges regering som beslutar om vilken summa riksnormen ska vara. Bestämmelserna om riksnormen finns i 4 kap. 3 § socialtjänstlagen.
 • Utanför riksnormen kan man söka ekonomiskt bistånd för kostnad för hyra, el, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och A-kassa.

 

 


Avslå på grund av egna inkomster – exempel 2 med utredning:

Beslut:

Stadsdelsnämnden i X avslår ansökan om ekonomiskt bistånd för heltäckande riksnorm för juni månad, med stöd av 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Skäl för beslutet

Vi bedömer att dina behov kan tillgodoses med egna medel. Vi baserar detta på dina inkomster i form av insättningar på bankkontot, som tillsammans är större än riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning av beslutsunderlag:

Tillhörighet

NN har avbrutit sina gymnasiestudier och flyttat från faderns hushåll i X. Modern bor inte i Sverige. Eftersom NN ännu inte har fyllt 25 år, bedöms han som ungdom. Vi bedömer att NNs kommuntillhörighet är X, eftersom han har varit folkbokförd i X i ett år 160702.

 

Inkomster

Enligt NNs bankutdrag har NN fått följande insättningar på sitt konto under perioden 160501–160608:

Swish-insättning på totalt 6 100 kronor

Insättning via bankomat på totalt 12 990 kronor

Insättning från utlandet på totalt: 8 074 kronor

Nödprövning

Vi bedömer att NN inte är i nöd, eftersom NN har egna inkomster i form av insättning på sitt bankkonto, som täcker behovet av mat. Inga individuella skäl har framkommit.


Avslå bistånd för medicinkostnad:

Beslut:

Stadsdelsnämnden avslår din ansökan om medicinkostnad, om xx kronor, eftersom behovet inte ingår i det som socialtjänstlagen avser.

Beslutet har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Sammanfattning av beslutsunderlag:

Den medicin som du ansöker om ekonomiskt bistånd för, ingår inte i högkostnadsskyddet. Stadsdelsförvaltningen beviljar bara ekonomiskt bistånd till medicin som ingår i högkostnadsskyddet. Därför avslår vi din ansökan om xx kronor, som du lämnade in xx.

Högkostnadsskyddet är ett skydd mot höga kostnader, för den som behöver medicin. Staten subventionerar vissa mediciner, för att alla ska ha råd med behandling. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. De flesta mediciner som skrivs ut på recept är subventionerade. Om du vill veta mer om högkostnadsskyddet kan du kontakta ditt apotek eller din läkare.


Avslå delar av ansökan för elkostnad:

Beslut:

Stadsdelsnämnden beviljar en del av din ansökan om elkostnad med xx kronor.

Stadsdelsnämnden avslår en del av din ansökan om elkostnad med xx kronor, eftersom behovet inte ingår i det som socialtjänstlagen avser.

Beslutet har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Sammanfattning av beslutsunderlag:

När vi bedömer hur mycket ekonomiskt bistånd som ska beviljas för elkostnad, utgår vi från vad en person normalt har möjlighet att kosta på sig, som har låg inkomst och bor i samma ort. Vi använder även Konsumentverkets beräkning av vad en skälig elförbrukning är, per månad per person.

I ditt fall bor xx personer i hushållet. Ni beräknas därmed förbruka xx kWh (kilowattimmar) per månad.

Du har ansökt om ekonomiskt bistånd till kostnad för elförbrukning för xx månad, som enligt din elfaktura är xx kWh. Du hamnar därmed på xx kWh mer per månad än vad Konsumentverket bedömer är skäligt. Därför avslår vi xx kronor av din ansökan, för xx kWh. Vi beviljar dig xx kronor för xx kWh eftersom detta är den skäliga elförbrukningen för ett hushåll som ditt.

Alternativt, om den sökande har vuxna barn som bor hemma:

I ditt fall bor xx personer i hushållet. Ni beräknas därmed förbruka xx kWh (kilowattimmar) per månad. En av dessa personer är din son/dotter, som är vuxen och står för sin egen försörjning, och som därför inte ska räknas med vid ansökan om bistånd till el.

Därför avslår vi xx kronor av din ansökan, som avser din vuxna son/dotter. Vi beviljar dig xx kronor för xx kWh el, eftersom detta är den skäliga elförbrukningen för ditt hushåll.


Till toppen av sidan

Begära kompletteringar

 

Hej,

Jag har tagit emot din ansökan om ekonomiskt bistånd för xx månad. Jag behöver några saker till.

Jag skickar en kopia på din ansökan. Fyll i det som jag har markerat. Skriv din underskrift igen, och datum.

Skicka tillbaka ansökan senast den xx. Om du inte fyller i och skickar tillbaka ansökan kan jag inte bedöma din ansökan och inte bevilja dig bistånd.

Om du har frågor kan du kontakta mig.

Vänliga hälsningar

xx

Telefon:


Begära fler handlingar – exempel 1:

Du behöver lämna in fler papper

Hej,

Jag har fått din ansökan om ekonomiskt bistånd för månad år. Du behöver lämna in följande:

 • xx
 • xx

Lämna in dem senast xx. Om du inte lämnar in dem kan jag inte behandla din ansökan, och vi kan då inte bevilja dig bistånd.

Om du har frågor kan du kontakta mig.

Vänliga hälsningar

xx

Telefon: xx


Begära fler handlingar – exempel 2

Lämna in fler handlingar till ansökan om bistånd

Hej!

Jag har fått din ansökan om ekonomiskt bistånd för mars 2011. Innan jag kan besluta, behöver du lämna in följande:

Deklarationen, alla sidor, eller alla kontrolluppgifter

Deklarationen har du fått i mars eller april från Skatteverket. Om du inte har fått den så be Skatteverket om dina kontrolluppgifter, och lämna in dem till mig.

Besked om skatteåterbäring

Du har fått beskedet från Skatteverket, de flesta får det på sommaren. Om du inte har fått det så be Skatteverket om det, och lämna in det till mig.

Försäkringsbrev på hemförsäkringen hos XX

Du har fått det från ditt försäkringsbolag. I försäkringsbrevet ska det stå vilka försäkringar som ingår i din hemförsäkring, eftersom det inte står i fakturan som vi har fått från dig. Du kan bara få bistånd för basförsäkring.

Faktura från XX

Vi behöver kopia på alla sidor av elräkningarna, för att kunna se elförbrukningen och de olika kostnaderna. Om du har elräkningar från två bolag behöver vi båda.

Vänliga hälsningar

NN


Begära fler handlingar – exempel 3

Du behöver lämna in fler papper

Hej!

Vi har fått din ansökan för april 2016, om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Du behöver lämna in några papper till. Vi behöver dem för att vi ska kunna se vilka kostnader du har haft, och se om du har varit hos Arbetsförmedlingen. Vi behöver veta det, för att kunna besluta om du ska få ekonomiskt bistånd, och räkna ut hur mycket du har rätt till.

Du behöver lämna in

 • kvitto på att du har betalat hyran för april 2016, eller bankutdrag
 • intyget “Närvarorapport” från Arbetsförmedlingen
 • alla sidor av din senaste elräkning
 • alla kontoutdrag från banken, för de 3 senaste månaderna (januari, februari, mars).

Lämna in dem senast den 20 april 2016.

Ring mig om du har frågor.

Hälsningar

NN

biståndshandläggare


Begära fler handlingar – exempel 4

Du behöver lämna in fler handlingar

Hej,

Innan du kan få beslut om din ansökan om ekonomiskt bistånd för maj 2017, behöver du lämna in de handlingar vi har kryssat i här nedanför.

Lämna in dem senast den 17 oktober 2017. Om vi inte får dem kommer vi att besluta utifrån det du har lämnat innan. Då kan vi behöva avslå din ansökan, det betyder att du inte får biståndet.

Identifikation

◊ Kopia på legitimation eller pass.

◊ Beslut om arbets- och uppehållstillstånd/uppehållsrätt/uppehållskort om du inte är svensk medborgare.

◊ Intyg om flyktingstatus från Migrationsverket.

◊ Underlag om senaste utbetalning från Migrationsverket.

◊ Underlag på att du har ansökt om asyl, samt beslutets väntetid. Migrationsverkets beslut på ansökt boendekostnad. Inresebiljetter till Sverige. Beskrivning av var du har bott de 2 månader innan du kom till XX.

Inkomster och utgifter

◊ Förenklad inkomstdeklaration och slutskattesedel (kopior på alla 6 sidor) för senaste året. Om du inte har deklarerat: ett utdrag ifrån Skattemyndigheten.

◊ Lista på alla dina bankkonton.

◊ Kontoutdrag från samtliga konton, för de 4 senaste månaderna.

◊ Redovisning av alla inkomster du har haft under de senaste 4 månaderna, till exempel lönespecifikationer eller beslut om a-kassa, CSN, sjukpenning, skatteåterbäring eller föräldrapenning.

◊ Försäkringskassans beslut om till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, aktivitetsstöd, etableringsersättning eller sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning. Även beslut om föräldrapenning, om du har sökt det på heltid för alla dagar i veckan.

◊ Lista på dina kostnader under de 3 senaste månaderna, inklusive kvitton och bevis. Till exempel ska du skicka försäkringsbrev, kvitton på receptbelagd medicin, högkostnadskort med instämplade vårdkostnader, elräkningarnas alla sidor, kvitton på avgifter för fackförening och a-kassa.

Boende

◊ Hyreskontrakt, även om du bor i andra hand eller inneboende. Din senaste hyresavi, räkning, där det står vad du ska betala i grundhyra.

◊ Kvitto för förra månadens hyresinbetalning

Sysselsättning

◊ Handlingsplan från Arbetsförmedlingen. Om du väntar på att få en handlingsplan så lämna daganteckningar för 3 månader tillbaka, och ditt inskrivningsdatum på Arbetsförmedlingen. Eventuellt beslut om åtgärd via Arbetsförmedlingen.

◊ Arbetsgivarintyg eller anställningsintyg, om du har arbetat de senaste 4 månaderna.

◊ Lista på vilka arbeten du har sökt, den senaste månaden

◊ Rapport om din närvaro och aktivitet från ____________

◊ Läkarintyg för din sjukskrivning, för den senaste månaden.

◊ Intyg ifrån SFI och närvarorapport, för den senaste månaden, om du är inskriven.

◊ Beslut om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, utbetalningsplan och kursintyg.

Övrigt

◊ Intyg på att du har ansökt om plats i förskolan för barn

◊ Underskriven sanningsförsäkran, informationsblad och medgivande

Meddela oss om något ändras i din ekonomi, och om annat som kan påverka din rätt att få ekonomiskt bistånd.

Om du inte skickar det vi har kryssat för, kan vi behöva sänka ditt bistånd eller besluta om avslag.

Vi ses på samtalet den XX. Det kommer en tolk som talar XX.

Om du inte kan komma, så ring så snart som möjligt. Annars kan din rätt till försörjningsstöd påverkas.

Om ni har frågor kan ni ringa mig på 0….

Med vänlig hälsning,

NN


Begära underskrift av förändringsplan:

Skriv under förändringsplanen

Hej,

Jag hoppas att allt är bra, och att du kommit igång i projektet X.

Jag har skrivit ner det vi kom överens om, i en förändringsplan för dig. Där står vad du ska göra för att förändra din situation, så att du kan börja försörja dig själv.

 1. Läs igenom och se så att allt är rätt, så att du kan godkänna planen.
 2. Skriv under den ena planen och lämna in senast den 15 maj. Behåll den andra.
 3. Om något som står i planen ändras, till exempel om du får arbete eller om du flyttar, ska du ringa eller skriva till mig. Din rätt att få bistånd påverkas, om du inte följer planen. Därför är det viktigt att vi ändrar i planen om din situation ändras.

Om du har frågor så ring mig på xxx. Då bokar vi ett besök där vi tillsammans går igenom planen.

Vänliga hälsningar,

NN


Till toppen av sidan

Kalla till möte

Kalla till möte om försörjningsstöd – exempel 1:

Välkommen till samtal

Jag har bokat en tid till dig för samtal om ditt ekonomiska bistånd. Du är välkommen till oss den X klockan X.

Vi finns på X-vägen x. Gå in på Medborgarkontoret och anmäl dig i receptionen.

Du kommer att få berätta …

Jag kommer att fråga dig om …

Förbered gärna några …

Det är mycket viktigt att du kommer till samtalet. Om du inte kommer, finns det risk att vi avslår din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Ta med dig legitimation och detta brev.

Vänliga hälsningar

XX


Kalla till möte om försörjningsstöd – exempel 2:

Möte om ansökan om ekonomiskt bistånd

Hej!

Du har pratat med oss om att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd.

1. Möte på medborgarkontoret

Du är välkommen till ett möte, där vi pratar om din ekonomiska situation.

Du ska ta med dig några saker till mötet, för att vi ska kunna bedöma din situation, vad du behöver och om du har rätt att få ekonomiskt bistånd. Se på nästa sida vad du ska ta med dig.

Efter mötet, inom två veckor, kommer du att få ett beslut om ifall du kan få bistånd eller inte.

Mötet är x-dagen den 15 maj 2016 klockan 14.00.

på medborgarkontoret, på adressen X-vägen X i X-stad.

Du kommer att träffa socialsekreterare N N.

2. Information på jobbtorget

Du ska också gå till jobbtorget på en informationsträff, där de berättar vilken hjälp du kommer att få för att söka arbete.

Informationen är x-dagen den 21 maj 2016 klockan 11.00.

Jobbtorget finns på adressen X-vägen i X-stad, bredvid X.

Vänliga hälsningar

NN


Kalla till möte om försörjningsstöd – exempel 3:

Möte om ansökan om ekonomiskt bistånd

Du/ni har pratat med oss den X X för att ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.

Välkommen på möte hos XX, socialsekreterare, telefon XXX.

Mötet är XXdagen den XX klockan XX.

Adress: X-vägen x. Anmäl dig i receptionen på Medborgarkontoret.

 • Ta med kopior på det som står på nästa sida. Vi behöver dem för att räkna ut hur mycket stöd du kan få.
 • Om du är gift eller sambo kommer ni båda två till mötet.
 • Om du behöver byta tid, ring oss på 0000-00000

Du behöver fylla i hela ansökan, och lämna alla handlingar till oss, senast den X X. Om du inte lämnar dem till oss kan vi inte räkna ut stödet. Då kanske du får avslag.

Ring gärna om du har frågor.

Telefontid:

måndagar, tisdagar, onsdagar klockan 9.00–10.00

torsdagar klockan 13.00–14.00

fredagar klockan 9.00–10.00

Vänliga hälsningar,

XX

socialsekreterare

Telefon: XXXXX


Kalla till möte för att förnya förändringsplan:

Hej,

Jag har bokat en tid för dig den x månad klockan xx.

Välkommen till XX medborgarkontor på X-vägen X.

Du behöver inte anmäla när du kommer. Du kan sitta ner och vänta, så kommer jag och hämtar dig.

Vi ska prata om hur du har det nu, och planera inför framtiden.

Om tiden inte passar, ring mig så bokar vi en ny tid.

Vänliga hälsningar,

xx

Telefon:


Till toppen av sidan

Informera:

Meddela vem som är bidragshandläggare:

Hej,

Jag heter XX. Jag är din nya bidragshandläggare och det är jag som kommer att ta hand om din ansökan och utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Mitt telefonnummer är XXX och du når mig säkrast mellan 8.30 och 9.30 alla dagar utom torsdagar samt mellan 13.00 och 14.00 alla dagar.

Du kan ringa mig när du har frågor om ekonomi och utbetalning. Om du har frågor om planering kan du ringa din socialsekreterare XX.

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor.

Vänliga hälsningar,

XX


Informera inför att ett barn slutar gymnasiet:

När NN slutar gymnasiet får ni mindre försörjningsstöd

När NN slutar gymnasiet kommer ert försörjningsstöd att minska, eftersom myndiga barn inte räknas med som barn längre, när de har slutat gymnasiet. Sista månaden NN räknas med som barn är juni.

Efter juni räknar vi med att NN försörjer sig själv. Därför är det bra om NN börjar söka arbete redan nu. Läs annonser om arbeten på www.arbetsformedlingen.se. För att NN ska ha rätt till eget försörjningsstöd efter juni ska NN ha sökt minst 10 arbeten senast under maj.

Om NN inte hittar arbete innan gymnasiet slutar behöver NN anmäla sig på arbetsförmedlingen som arbetssökande dagen efter examen.

Om NN ska bo kvar hos dig/er är det rimligt att NN betalar en del av hyran. Vi kommer att räkna med att NN betalar del av hyran från och med augusti.

Ring eller skriv till oss om ni vill veta mer om hur försörjningsstödet kommer att ändras.

Ska NN fortsätta på gymnasiet?

Om NN kommer att fortsätta på gymnasiet nästa termin så ring eller skriv till oss och berätta det så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

NN


Informera när den som får försörjningsstöd ska bli förälder:

När du får barn, och har försörjningsstöd

Planera ekonomin innan barnet kommer

Du har ansvar för att planera för ditt barns födelse. Alla inkomster ni får räknar vi med som inkomst, till exempel barnbidrag och bostadsbidrag.

Sök jobb innan föräldraledigheten tar slut

Det är viktigt att fundera över familjens försörjning efter din föräldraledighet. Tänk på att du kan behöva skicka ansökningar till arbeten eller studier under din ledighet. Du och din familj har inte rätt till försörjningsstöd om du inte arbetar eller söker arbete på heltid.

Ansök om förskola när barnet är 8 månader

Barnet ska ha en plats i förskolan när det fyller ett år, så att du kan börja arbeta eller söka arbete. Annars har du inte rätt att få försörjningsstöd.

Ta föräldrapenning 7 dagar i veckan

Föräldrapenning ska sökas från Försäkringskassan, för sju dagar i veckan. Du kan börja ta ut föräldrapenning innan barnet föds, om du vill, från 60 dagar före den beräknade förlossningen. Ansök från den dag du inte längre arbetar eller går på åtgärd.

När du har sökt föräldrapenning, men ännu inte har fått den, kan du fortsätta få bistånd av oss tills pengarna kommer från Försäkringskassan, om dina inkomster är under normnivå. Då betalar Försäkringskassan tillbaka pengarna till oss. Efter det får du föräldrapenningen direkt från Försäkringskassan.

Ansök om extra för att sova på BB

Att sova över på sjukhuset vid förlossningen kan kosta mer än det vi beviljar till mat varje dag. Mamman kan få ersättning för skillnaden. Om partnern också vill sova på sjukhuset beviljar vi ingen ersättning för den skillnaden.

Barnbidrag

Alla föräldrar får barnbidrag från Försäkringskassan. Det behöver ni inte ansöka om.

Sök bostadsbidrag hos Försäkringskassan

Ni kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan när barnet är fött.

Underhållsstöd till ensamstående

Om du är ensamstående med barn ansöker du om underhållsstöd från Försäkringskassan – om inte den andra föräldern betalar lika mycket eller mer än Försäkringskassans underhållsstöd.


Till toppen av sidan

Tips för bättre texter om försörjningsstöd

Hjälp oss gärna att utveckla våra mallar för socialtjänsttexter. Vad fungerar bra och inte? Vad saknas? Har ni en mall ni är särskilt stolta över, som vi kan hjälpa er att sprida? Vi blir mycket tacksamma för återkoppling via kontaktformuläret: