Korrekturläsning: korrekta konsekventa texter

Vi är högutbildade, erfarna och noggranna korrekturläsare. Snabbt och säkert ser vi till att dina texter blir konsekventa och korrekta.

Men ännu hellre lägger vi lite mer tid, och gör en språkgranskning: en djupare kvalitetsgranskning av textens språk, begriplighet, effektivitet och struktur utifrån en analys av de läsare och syften du har.

Välkommen att höra av dig för en offert. Skicka gärna texten, eller ett utdrag, så kan vi ge dig en bättre bedömning om hur lång tid det skulle ta oss att granska den. Om du vill skicka texten kan du använda e-postadressen kontakt (a) expressiva.se.

Du är också välkommen att ringa på 08-549 00 555 eller kontakta oss via vårt formulär längst ned på sidan.

Språkgranskning i flera steg – för smidigt samarbete och bästa resultat

När det gäller viktiga, prioriterade texter är du som skribent välkommen att arbeta i nära dialog med oss, för bästa stöd och ett resultat som alla kan vara riktigt nöjda med. Ett förslag på upplägg:

  1. Skicka ett tidigt utkast på struktur och innehåll, tillsammans med en kommentar om textens syfte och läsare, så kan vi bidra i diskussionen om vad texten ska innehålla och lyfta fram.
  2. Vi hörs på telefon eller Skype och för en diskussion om läsarnas behov, centrala termer med mera.
  3. Skicka texten när du känner dig 70–90 procent klar.
  4. Vi återkommer med förslag kring rubriker, inledningar, disposition och övergripande kommentarer kring språket.
  5. Skriv klart texten, med hjälp av våra kommentarer, och skicka det färdiga utkastet till oss.
  6. Vi arbetar igenom texten: korrigerar språkliga misstag samt föreslår tydligare meningsbyggnad och effektivare ord. Vi kan i detta skede även skriva en sammanfattning, eller bearbeta din sammanfattning mer rejält vad gäller innehåll och struktur.
  7. Vi hörs via Skype eller träffas fysiskt och går igenom granskningens viktigaste ändringar. Vid detta tillfälle försöker vi tillsammans komma överens om den slutgiltiga texten. Mötet kan gälla en längre text, exempelvis en rapport, eller flera kortare texter, exempelvis till webben.

Välkommen att kontakta oss!