Sofie Sundholm

Sofie Sundholm

Sofie Sundholm är terminolog, språkgranskare, skribent och språkvårdare. Hon hade anställning som terminolog och språkvårdare på Scania. Där tog hon fram termer och definierade begrepp, skrev språkråd och skrivriktlinjer, handledde skribenter samt arbetade strategiskt med att kvalitetssäkra Scanias information och förankra termarbetet. Hon har tidigare varit projektledare och språkgranskare av myndighetsrapporter.

Kontakta Sofie Sundholm