Karin Dellby

Karin Dellby

Karin har lång erfarenhet av strategiskt språkarbete i näringslivet och vill helst arbeta med språk och kommunikation från ax till limpa: från att idéer och tankar föds som ska omvandlas till text, via bearbetning för olika slags medier och målgrupper till översättning och publicering.

Hon har arbetat enligt lean i över tio år. Det innebär till exempel att arbeta för ständiga förbättringar, att minska slöseri och att respektera människorna som är inblandade, oavsett om de är skribenter, redigerare, översättare eller läsare.

Språkkonsult och medievetare.

Kontakta Karin Dellby