Kaja Martín Wannberg

Kaja Martín Wannberg

Kaja Martín Wannberg är en stilsäker och analytisk skribent och språkgranskare. Hon är bra på att lyfta fram det viktiga och användbara, i såväl en tung omfattande teknisk manual som en säljande webbtext. Kaja har författat flera pedagogiska skrivriktlinjer. Hon är också en uppskattad utbildare och workshopledare.

Kontakta Kaja Martín Wannberg