Hanna Lundquist

Hanna Lundquist

Hanna är journalist i grunden, med 10 års skrivande arbete bakom sig, ofta om kommunpolitik. Nu är hon även examinerad språkkonsult, med inriktning på värdegrundsarbete i kommunikation, tonalitet, och texter som ger ett gott bemötande.

Kontakta Hanna Lundquist