Effektiva utredningar i landstinget

Under våren håller Expressiva en utbildning hos Landstinget i Östergötland om utredningsmetodik, att skriva effektiva rapporter och att presentera resultaten skriftligt och muntligt.

Workshop: skriva för webben på länsstyrelsen

Anna Hass håller workshoppar hos Länsstyrelsen i Dalarna. Utifrån principerna för klarspråk får deltagarna analysera och förbättra sina egna texter. Målet är att texterna tydligt ska hjälpa läsarna göra rätt, och att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens krav. Läs gärna mer om Expressivas utbildningar.

Konferens om sociala medier

Anna Hass från Expressiva var med och anordnade konferensen Stockholm Social Media Exchange den 19 februari, även kallat Vinterminglet. Dagen bjöd föreläsningar om nyheter, trender och arbetssätt inom sociala medier, samt chans att nätverka med konsulter och anställda i branschen. Anna Hass modererade delar av dagen. Läs mer på www.ssmx.se och om Expressivas workshoppar om sociala medier

Språklagen: konferens 27/11

Nu erbjuder Expressiva en workshop i att skriva för sociala medier. Ni får analys av era tidigare texter samt metoder och coachning. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Ny bok: Tydliga texter

I språkkonsulten Jenny Forsbergs bok Tydliga texter får man snabba skrivtips och språkråd. Lättläst och användbart!