Öppna utbildningar i vår

Kom på våra öppna utbildningar i vår! Ta med dig en kollega! Om dessa inte passar, hör av dig – vi skräddarsyr gärna en skrivkurs eller klarspråkskurs på plats hos er.

Göteborg 1 mars: Klarspråk i socialtjänsten – att skriva både mänskligt och korrekt. Kurs med workshop.

Stockholm 8 mars: Klarspråk i socialtjänsten – att skriva både mänskligt och korrekt. Kurs med workshop.

Stockholm 9 mars: Klarspråk i tillsynsprocessen – effektiva texter om inspektioner.

Lund 14 mars: Klarspråk i socialtjänsten – att skriva både mänskligt och korrekt. Kurs med workshop.

Lund 15 mars: Skriv rapporter och beslutsunderlag med hög kvalitet – få genomslag med klarspråk.

Lund 16 mars: Service i kundtjänst och sociala medier – gott bemötande och effektiva svar med klarspråk.

(mer…)

Frukostseminarium 2 juni

Vid vårt frukostseminarium gav vi tips om hur man kan jobba smartare i Office, och hur man kan förbättra sina texter. Vi visade våra favoriter bland de nya funktionerna i Word, och gav praktiska handfasta tips om skrivande.

Med anpassade och kvalitetssäkrade mallar för Office kan ni fokusera på innehållet istället för mallen. Expressiva och Learningpoint berättade hur man möter både funktionella och utseendemässiga behov, och kvalitetssäkrar språket och strukturen. Seminariet innehöll två delar – klicka för att se presentationerna:

Vill du få information om nästa frukostseminarium? Välkommen att höra av dig!

Hela programmet – frukostseminarium 2 juni

 

Klarspråk lönar sig.

Det finns en praxis för effektiva texter och för att uppfylla språklagens krav. Den heter klarspråk. Har du koll på Språkrådets metodstöd?

Vill du övertyga internt för att få budget till klarspråksinsatser? Hämta argument i Klarspråk lönar sig (2006).

Vill du lägga upp ett bra långsiktigt kvalitetsarbete för era texter? Följ riktlinjerna Språklagen i praktiken

Skriv rätt: använd Myndigheternas skrivregler (2014)

Granska era utkast med webbchecklistan Klarspråkstestet

Vill ni ha en skräddarsydd utbildning, eller handledning i ert skrivande? Se exempel på utbildningar vi ofta håller.

Tillväxtverkets webbar utgår från läsarnas frågor

Expressiva har arbetat med Tillväxtverket i ett år för att förbättra deras webbplatser.

Vi håller utbildningar i att skriva klarspråk för webben. Därefter ger vi stöd i redigeringsarbetet till de sakkunniga och jurister som skriver nya texter. Redigeringsarbetet sker öppet, de omarbetade sidorna publiceras allt eftersom de har redigerats.

Till grund för utvecklingen ligger klarspråksprinciperna. När de sakkunniga skriver om texterna utgår de från läsarnas frågor (se exempel). Hör av dig om du vill veta mer!

Terminolog och webbredaktör stärker Expressiva

De erfarna språkkonsulterna Karolina Krystek och Sofie Sundholm påbörjar sina anställningar hos Expressiva den 1 september 2014.

Vi är glada att få in Karolinas kunskaper om ekonomi och vård, och hennes erfarenhet som informatör, redaktör och beställare av webbplatser och intranät. Vi är också glada att få in Sofies skarpa granskningsöga och breda kompetens, och särskilt hennes erfarenhet av arbete med termer och terminologi.

Karolina Krystek, webbredaktör och skribent, Expressiva

Karolina Krystek kommer senast från SKL, där hon projektlett två nya webbplatser samt skött kommunikationen kring projektet Nationella Kvalitetsregister. Hon har populariserat experttexter och bemött både vårdenheter och press. Hos Konjunkturinstitutet har hon arbetat med webb och årsredovisningar. Hon har också arbetat hos Verva, myndigheten för förvaltningsutveckling, och samordnat konferensen Begriplex om språklagen.

Sofie Sundholm, språkgranskare och terminolog, Expressiva

Sofie Sundholm kommer senast från en tjänst som terminolog och språkvårdare på Scania. Där har hon tagit fram termer och definierat begrepp, skrivit språkråd och skrivriktlinjer, handlett skribenter samt arbetat strategiskt med att kvalitetssäkra Scanias information och förankra termarbetet. Hon har tidigare varit anställd som projektledare och språkgranskare av myndighetsrapporter.

Läs en språkspalt i SvD som Sofie Sundholm skrivit.

Frukostföreläsning 10/6: Att mäta effekterna av klarspråk

Expressiva tog fram mätverktygen för Riksdagsförvaltningens mätning av effekterna av klarspråksprojektet. Vi kombinerade
– en processkartläggning
– en anpassad textanalys
– en stor enkät till alla anställda.

Vad tror du hände när vi skickade ut enkäten? Kom och se våra material, lyssna till våra erfarenheter och ställ dina frågor! Tisdagen den 10 juni i Stockholm, med Anneli Hagman, RDF, och Anna Hass, Expressiva.
Vill du veta mer om seminariet och mätningen?

Mäta klarspråk: Metoden klar

Expressiva har nu slutfört nollmätningen inför Riksdagsförvaltningens klarspråksprojekt. Vi har utvecklat mätverktyg med djup och bredd: en enkät, en processkartläggning och en textanalys. Efter projektet görs en slutmätning för att visa hur väl projektet uppnått sina effektmål: bättre texter och bättre skrivprocesser. Vill du veta mer? Skicka ett e-brev så ska du få information samt inbjudan till vårt kommande seminarium.

Mäter effekter av Riksdagsförvaltningens klarspråksprojekt

Vad vinner man på att satsa på klarspråk? Expressiva planerar och genomför effektmätningarna av det stora klarspråksprojekt som Riksdagsförvaltningen genomför 2013–2015. Under 2013 nollmäter vi kvalitativa och kvantitativa klarspråksfaktorer. Efter insatserna ska samma faktorer slutmätas och jämföras med nollmätningen. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Maximal effekt av klarspråksarbetet

Hur arbetar man bäst för att följa språklagens krav på vårdat, enkelt, begripligt språk? Vid språkkonsultföreningens konferens Begriplex den 21 oktober höll Anna Hass ett seminarium om hur du kan arbeta för att få ut mesta möjliga effekt av klarspråksarbetet. Se presentationsbilderna. Välkommen att höra av dig för att diskutera vidare.

Stora skrivkurser i höst

Under hösten håller vi dussintals skrivkursdagar med fastigheter som tema. I flera år har vi utbildat hos Akademiska Hus AB. Nu ska vi också ha workshoppar hos Condo Consult, och en stor utbildning hos fastighetskontoret i Stockholms stad.