Tag Archives: Nyheter

Lästips: Juridik + klarspråk

… om klarspråk i texter som också måste vara juridiskt hållbara

Så skriver du beslut med klarspråk.

Läs förklaringarna och exemplen i klarspråkstestet för beslut, frågorna 3, 4, 8, 9, 12, 22, 24 och 26.

Artiklar: Domstolars klarspråksarbete.

Skriva domar så alla förstår

Tingsrätt fick Språkrådets klarspråkspris

Förenkla för förtroende 

Besparingar och vinster av klarspråk

  • 30 procent av textmängden försvann från revisionsrapporterna i Norrköpings kommun
  • revisorerna hinner göra fler rapporter per år, tack vare mallarna (också Norrköping)
  • klarspråkade webbtexter medförde att antalet frågor till kundtjänst minskade hos VHS

Varför ska vi arbeta med klarspråk? Vad vinner vi på det? Läs sidorna 9–11 i Klarspråk lönar sig

Läs meningen som gjorde att en person slapp betala vite på grund av svårbegripligt språk.

Bonustips om du vill läsa mer:

(mer…)

Ny forskning om klarspråksarbete

Språkrådet har studerat hur klarspråksarbete ger resultat. En av slutsatserna är att klarspråksarbete till stor del handlar om lärande. Därför är det viktigt att ha kunskap om vuxnas lärande för att nå resultat. Rapporten som pdf

Professor CN Höög drar slutsatsen att ”perspektivet måste vidgas från ett snävt textperspektiv till ett perspektiv där hela sammanhanget runt texterna är intressant”.

Något som vi i Expressiva har jobbat för i snart 20 år! 🙂

Kompetensutveckling och textarbete samtidigt – så fick Huddinge ut maximalt av Expressivas skrivutbildning

En skrivutbildning ger bäst effekt om deltagarna får jobba med verkliga texter i direkt anslutning till kursen. Huddinge kommun förstod det, och tog hjälp av Expressiva mitt i sitt stora webbprojekt.

– Alla blev väldigt taggade och det kändes effektivt, säger Jessica Adolfsson, kommunikatör i Huddinge kommun.

När vi på Expressiva utbildar i klarspråk genomför vi gärna en del av skrivutbildningen som workshop där vi tillsammans arbetar om verkliga texter från organisationen. Förutom inspiration och nya kunskaper ger kursen då nya texter och ett sätt att arbeta med texter även efter kursen. (mer…)

Hen löser flera sorters problem i arbetslivet

Nyligen träffade jag två personer som båda spontant och oberoende av varandra uttryckte sin glädje över ordet hen. Jag vet ju att många känner det motsatta. Därför blev jag så glatt överraskad, nästan lite ställd, när jag på en och samma dag fick två olika exempel på ordet hens förträfflighet och hur det kan förenkla och förbättra för olika yrkesgrupper.

”Hen är en befrielse när vi skriver” uttalades vid en kurs som Expressiva höll för en juristbyrå. Den som uttalade det var en erfaren jurist. Kalla mig gärna fördomsfull, men jag måste erkänna att jag tappade hakan. Jag hade inte väntat mig den sortens språklig progressivitet hos jurister. Samtidigt blev jag varm av glädje, glad för språklig klarsynthet, för viljan att förändra till det bättre med hjälp av språk.

Varför är då hen en befrielse för en jurist? För att det gör det smidigare att skriva neutralt, utan att behöva ange kön.
(mer…)

Skrivkurser i vår – klarspråk, beslut, rapporter

Kom på våra öppna skrivkurser i vår! Ta med dig en kollega! Om dessa inte passar, hör av dig – vi skräddarsyr gärna en kurs på plats hos er, om webbtext, rapporter, klarspråk eller något annat.

10 april, Lund: Bättre beslut och inspektionstexter – skriv effektivt och begripligt med klarspråk. Kurs med workshop

11 april, Lund: Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet – få genomslag med klarspråk

Läs mer om innehållet på våra vanligaste kurser.

Kanske ni vill bli bättre på bemötande och tonalitet?

Välkommen att höra av dig för att få ett förslag eller för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Öppet intranät med skrivtips hos Tillväxtverket

Tillväxtverkets nya intranät ligger öppet via deras webbplats. Därmed kan du till exempel dra nytta av deras skrivriktlinjer, som Expressiva har varit med och tagit fram.

Den nya webbplatsen vann Sitevisions pris Guldhanden för årets bästa offentliga webbplats. Expressiva är stolta över att vi har varit med i arbetet att planera webbplatsen och skriva och redigera texter.

Öppna utbildningar i höst

Kom på våra öppna utbildningar i höst! Ta med dig en kollega! Om dessa inte passar, hör av dig – vi skräddarsyr gärna en kurs på plats hos er.

Stockholm, 14 september: Utredardagarna – skriv rapporter av hög kvalitet

Göteborg, 24 oktober: Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet – få genomslag med klarspråk

Göteborg, 25 oktober: Klarspråk i socialtjänsten

Stockholm, 1 november: Klarspråk i tillsynsprocessen

Lund, 7 november: Skriv bättre beslut, förelägganden och brev – kurs med workshop

Lund, 8 november: Skriv rapporter av hög kvalitet

Lund, 9 november: Skriva i kundservice och sociala medier

(mer…)

Tips till utredare

Anna Hass föreläser vid Utredardagarna den 14–16 september. Hon intervjuades inför detta och gav bland annat 5 tips till dig som vill nå fram:

(mer…)

Vad kostar språkgranskning?

Du behöver välja vilken nivå på granskning du vill ha för din text. Examinerade språkkonsulter brukar dela in textgranskning i fyra nivåer, från korrekturläsning till omarbetning. Nedan beskriver vi innehåll och vanlig tidsåtgång för respektive nivå.

Ofta får vi en beställning av korrekturläsning, men ser direkt att texten skulle bli betydligt mer effektiv om vi fick utrymme att göra en mer ordentlig kvalitetsgranskning av textens språk och struktur, för att texten ska fylla sina syften.

(mer…)