Boverket och Tillväxtverket
gör om webbplatserna med klarspråksstöd

Expressiva ger klarspråkshandledning och utbildning till experterna på både Boverket och Tillväxtverket under 2013 och 2014, när de gör om sina webbplatser.

Att skriva för webben kan vara en utmaning för en sakkunnig. Lagar och regler måste framgå tydligt, inget viktigt får fattas, och samtidigt måste texterna vara överskådliga, användbara och tilltalande. Vi är glada att få komma in tidigt i processen när nya webbplatser ska arbetas fram. Då ser vi till att visa hur skribenterna redan från början ska göra, för att texterna ska utgå från läsarnas perspektiv. De ska svara på läsarnas frågor, och hjälpa läsarna att göra det de vill göra.

 

Datainspektionen vill kommunicera klart

Expressiva gav alla anställda personlig skrivhandledning under 2012 och 2013.

Juristerna och specialisterna på Datainspektionen skriver svar på frågor från såväl myndigheter som privatpersoner och företag. De  fick en skräddarsydd utbildning om vilka klarspråksgrepp de bör använda. Därefter fick varje person träffa en språkkonsult två gånger, för att få återkoppling på sina egna texter. Nästa steg för Datainspektionen är att redigera igenom de mallar och standarsvar de använder, för att ha underlag som är mer klarspråkliga och effektiva.

 

Expressiva införde klarspråk på Hyresgästföreningen

Expressiva genomförde Hyresgästföreningens stora klarspråksprojekt under 2009 och 2010.

Hyresgästföreningen beslutade att införa klarspråk genomgående i organisationen för att öka nyttan och nöjdheten hos alla läsare, inklusive de med svårigheter att läsa svenska. Vi gjorde fem delprojekt parallellt:

  • tog fram en skrivhandledning
  • höll en heldagsutbildning för 200 jurister och kommunikatörer, i grupper om 15 personer
  • klarspråksredigerade ett 50-tal mallar för juridiska brev
  • omarbetade ett 20-tal faktablad
  • klarspråksredigerade hela webbplatsens texter inklusive databasen med cirka 200 vanliga frågor och respektive svar.

Vi höll också ett antal specialanpassade föreläsningar om medlemsregistrets texter och om laddat ordval, till exempel politiskt språk. Allt arbete utgick från vår analys av texter från olika delar av verksamheten.

Bred satsning ger större möjlighet till genomslag

Med detta breda projekt fick Hyresgästföreningen in klarspråkstänkandet på många ställen samtidigt, vilket vi bedömer ger en god chans för stora förbättringar i kommunikationen med medlemmarna och hyresvärdarna. Vi öppnade möjligheten för ett stort antal anställda att prata om texter utifrån klarspråksprinciperna och de metoder för återkoppling som de fick under utbildningen. Juristerna har ett gott stöd för att skriva klarspråk genom de bearbetade mallarna. Medlemsregistret fick stöd i att skriva på lika enkelt språk som de använder i telefon, och de fick också stöd i att skriva om några av sina viktigaste mallar.

Språket förutsättning för bra sökmotorteknik

I arbetet med webbplatsen stämde vi löpande av med webbyrån som tog fram sökmotorn för webbplatsen. Bland annat ledde vårt nära samarbete till att ett viktigt problem kunde byggas bort i god tid: Sökmotorn var gjord för att bara kunna hantera ettordssökord. Det skulle ha lett till att den besökare som sökte på ”hyra ut i andra hand” inte skulle få upp svaren för ”andrahandsuthyrning”. Eftersom vi var med och tog fram informationsstrukturen och sökorden för respektive fråga-svar-text kunde vi peka ut problemet.

Välkommen att kontakta oss!