Kvalitetssäkrad kommunikation

Effektiva texter är skrivna på ett vårdat och begripligt språk. Det fixar vi snabbt och lätt åt er. Men ni kan komma längre än så, genom att använda oss för rådgivning och långsiktigt arbete.

Vi hjälper er att kommunicera effektivt i alla situationer. Ert arbete går smidigare. Era läsares bild av er förbättras.

Era verksamhetsprocesser är troligen beroende av kommunikation, internt och utåt. Vi har en processyn på kommunikation, och vi kan bidra i att förbättra och effektivisera alla steg i er verksamhet, genom att förbättra kommunikationen.

Gillar du Excel eller Word bäst?

Det finns en best practice för att kvalitetssäkra texter. Den heter klarspråk, och utgår från de forskningsbaserade principerna som sammanfattas till exempel i klarspråkstestet hos Språkrådet. Vi har arbetat med klarspråk sedan 1999. Dessutom gillar vi strukturerade arbetssätt. Hos Expressiva får ni konsulter med kunskap om mycket – vi är bra på både Excel och Word, men även

  • klarspråksverktygen
  • lean
  • agil utveckling
  • SEO (sökmotoroptimering)
  • UX (användbarhet)
  • tillgänglighet
  • normkritiskt och jämställt språk
  • terminologi.

Expressiva, från kanalval till korrekturläsning

Tänk först, skriv sedan. Det strategiska arbetet inför ett informationsprojekt eller en klarspråksinsats är viktigt för att ni ska få den effekt ni önskar. Vi kan bidra hela vägen, från att sätta upp mätbara mål till att korrekturläsa årsredovisningen. På vägen har vi hunnit med att utbilda era skribenter, ta fram språkliga riktlinjer, skriva om era mallar och strukturera om er webbplats. Vi har många års erfarenhet av klarspråk och effektiv kommunikation i både näringslivet och den offentliga sektorn. Be gärna om referenser.

Bättre texter ger bättre intryck.

Först vill vi träffa ledningen.

Om ni vill förbättra era texter behöver ledningen ha den nya kunskapen först, och de behöver förstå sitt ansvar. Därför vill vi börja med att utbilda ledningsgruppen. Om det finns stöd uppifrån ökar ni effekten av hela förbättringsprojektet.

Hur bra är er webbplats?

Ska ni se över er webbplats? Glöm inte texterna! För att ni ska uppnå era syften med webben måste text, teknik och form samverka. Vad hjälper det att den grafiska formen har god användbarhet, om texterna inte är begripliga? Texten är troligen det viktigaste gränssnittet till läsaren.

Vi ser till att era webbtexter är korrekta, är konsekventa i stil och ton, förmedlar era värden och effektivt stödjer läsaren att göra det hon vill. Vi ser självklart också över hela strukturen och navigationen; du kan ha skrivit världens bästa webbtext, men om ingen hittar den är den ju helt utan värde.

Om ni vill börja använda sociala medier som bloggar, Kundo, Twitter och Facebook kan ni också fråga oss. Vi har utbildat om att använda sociala medier hos flera myndigheter och företag.

Arbetar ni effektivt?
Vi ser till att era interna instruktioner är effektiva.

Har ni ett intranät som kunde bli bättre? Låt oss utveckla de instruktioner ni ska följa. Helst i nära samarbete med medarbetarna, så att de får arbetsverktyg som de verkligen upplever är användbara.

Hur har ni det med orden?

Terminologin i er verksamhet, använder ni den på ett sätt som fungerar för läsarna? Våra terminologiutbildade konsulter reder ut era ord och ser till att de används konsekvent och på ett mottagaranpassat sätt.

Välkommen att kontakta oss!