Vi gör era texter effektiva.

Vill ni ha en effektiv verksamhet? Då tjänar ni på att ha bra texter. Både internt och utåt. Vi ser till att era texter stödjer era värdeskapande processer på bästa sätt.

Expressiva ser till att ni uppnår era mål mer effektivt, genom att göra era texter och ert skrivande mer effektiva. Låt oss

  • utbilda er i att skriva bättre
  • skriva eller redigera era texter
  • arbeta igenom era mallar
  • kvalitetssäkra ert språk och er tonalitet
  • analysera er kommunikation.

Allt får ni utfört av våra engagerade språkkonsulter. Vi är uppskattade utbildare som brukar kunna övertyga alla typer av människor om att prova något nytt. Expressiva har funnits sedan 1999, har kollektivavtal och flera ramavtal, och är starka på att se hela kommunikationssituationen.

Vill du ha ett förslag på insatser? Välkommen att kontakta oss via formuläret eller på 08-549 00 555.

Nyheter och tips

Ny forskning om klarspråksarbete

Språkrådet har studerat hur klarspråksarbete ger resultat. En av slutsatserna är att klarspråksarbete till stor del handlar om lärande. Därför är det viktigt att ha kunskap om vuxnas lärande för att nå resultat. Rapporten som pdf

Professor CN Höög drar slutsatsen att ”perspektivet måste vidgas från ett snävt textperspektiv till ett perspektiv där hela sammanhanget runt texterna är intressant”.

Något som vi i Expressiva har jobbat för i snart 20 år! 🙂